BLOG

3H Blog, ülke ve dünya gündemini liberal perspektiften değerlendirmeyi ve fikirlerin tartışılmasını amaçlayan özgür bir platformdur. Siz de bu bağlamdaki yazılarınızı blog@3hhareketi.org adresine göndererek 3H Blog'taki yerinizi alabilirsiniz.

Can Beysanoğlu Milliyetçiliğin ve militarizmin oluk oluk üstümüze boca edildiği bir devredeyiz. Terörün ve şiddetin yaygınlaştığı bir ortamda kitlelerde korku ve dehşet duygusunun pekişmesi bir dereceye kadar anlaşılır; devlet de böyle dönemlerde toplumdaki “kıstırılmışlık psikolojisi”ni tetiklemek için elinden geleni yapar, “Dört yanımızdaki düşmanlar etrafımızı sardı. Çok büyük bir bekâ…

Oku »

Can Beysanoğlu Faşist yükselişin, liberalizme karşı kesif bir düşmanlık gütmesi şaşırtıcı değil. Faşizmin nazarında liberalizm, daima köksüzlüğün, değersizliğin, yozlaşmanın, “materyalistliğin” ideolojisi oldu. Korunması gereken ve çoğunlukla kırsal kesimde bulunan saf homojen toplum yapısına karşı, şehir kozmopolitizminin endişe verici çoğulluğunu temsil etti. Millî dayanışma idealinin yerine yırtıcı bireyciliği…

Oku »

Can Beysanoğlu Son bir hafta içinde, inanması güç bazı olaylar yaşadık. Beyaz’ın programına bağlanan kadının söyledikleri, malûm, iktidarın Doğan Grubu’na olan hıncını bir kez daha dışavurma vesilesi oldu; iktidarın güdümündeki yargı da buradan “terör propagandası” üretip bu kişiler hakkında soruşturma açtı. Arkasından, 1200 küsür akademisyenin yayınladığı bir bildiri, bir kaşık suda fırtına…

Oku »

Can Beysanoğlu Mümtaz Soysal'ın 12 Mart öncesinde Milliyet'te çıkan bir yazısının başlığıydı bu. Devrimci aydınların kestirme yoldan ülkeyi düze çıkaracaklarını sanmalarına dönük bir taşlamaydı; gecesini gündüzüne katıp çabalamak yerine kolay yoldan bir çırpıda güzel günlere ulaşacağına inananların, sihirli formüllere ve kurtarıcılara umut bağlayanların daima hayal kırıklığıyla karşılaşacağını…

Oku »

Can Beysanoğlu Bu yılki LGBT Onur Yürüyüşü huzurlu ve şenlikli bir atmosferde kutlanamadı. Hâlâ netleşmeyen bir gerekçeyle valilik tarafından polise "saldırın" emri verildi ve binlerce katılımcı her zamanki gibi orantısızca şiddet uygulanarak püskürtüldü. Aslında bu şiddetin orantısızlığından ziyade haksızlığına vurgu yapmak lâzım: Bir kez daha görüldü ki Türkiye'de siyasal İslamcı gruplar…

Oku »

Can Beysanoğlu Uzun zamandır sağ gelenekte Menderes ve Özal'ın mirasından bahsedilirken, aradaki Demirel döneminden pek söz edilmiyor, bu döneme sanki yaşanmamış bir olgu ya da yaşansa bile hatırlanmaması gereken bir fetret devri gibi muamele ediliyor. Bana ilginç gelen bir durum bu. Demirel hem Menderes'ten hem de Özal'dan daha uzun süre devleti yönetmiş, 11 yıl başbakanlık, 7 yıl cumhurbaşkanlığı yapmış birisi. "Doğru zamanda doğru…

Oku »

Can Beysanoğlu Köy kökenli olup, bir kısmı Köy Enstitüleri'nde yetişen, bir kısmı ise Halkevleri'nde şekillenen yazarlardan hatırı sayılır kısmının ideolojik bakımdan sola yönelmesinin bir sebebi olmalı. Bu sebep, bu enstitülere muhalefet için uydurulmuş "buralar komünist yuvasıdır" safsatasıyla pek alâkalı değil. Şerif Mardin'in de işaret ettiği gibi, sola karşı üretilmiş argümanlar hümanizme…

Oku »

Can Beysanoğlu Charlie Hebdo saldırısının üstünden bir hafta geçti. Türkiye, gerek resmî makamları gerekse iç kamuoyu bakımından, menfur eylemin ne ifade ettiğini kavrama bakımından pek iyimser olunacak bir noktada değil. Hükümet hep bir ağızdan katliamı kınadı; Davutoğlu fevkalâde doğru bir adım atarak Paris'teki büyük yürüyüşe iştirak etti; ayrıca "Batı" ile Müslümanlar arasındaki ilişkilerin…

Oku »

Can Beysanoğlu Mark Pennington'ın "Robust Political Economy" adlı kitabı, Liberte Yayınları tarafından Türkçe'ye çevrilerek yayınlandı. Serbest piyasa ekonomisinin işlerliğini sorgulayan müdahaleci, komüniteryen ve eşitlikçi tezlere karşı Hayekçi klasik liberalizmi savunan kitabın ana argümanlarına, birkaç fasılda eleştiri getirmek istiyorum. Pennington, piyasaların da içlerinde bulunduğu "kendiliğinden doğan…

Oku »

Can Beysanoğlu Yeni politik söylemin içerisindeki egemen sınıf tasviri, "beyaz Türk" tabirinde ifadesini buldu. "Beyaz Türk", tanımı titizlikle yapılmış bir kavram değil; dört bası mamur bir tanım yapmaktan ziyade içeriğini biraz muğlak bırakmak bu kavramı kullananların da işine geliyor. Bu sayede anonim bir nefret objesi olarak '"beyaz Türk" epey kullanışlı bir hüviyet kazanıyor. Sınıf savaşının doğal sonucu…

Oku »

Can Beysanoğlu AKP iktidara geldiğinde, bu yeni durumun objektif biçimde sosyolojik açıklamasını yapmak için iktidara yakın aydınlar klasik merkez-çevre teorisine başvurdu. Buna göre AKP, siyasal ve kültürel merkezden dışlanmış yığınların, siyaset yaparak toplumsal zeminlerini güçlendirmek suretiyle merkeze doğru yürümelerini ve merkezi çoğulculaştırarak yeniden tanımlamalarını temsil ediyordu. "Muhafazakâr…

Oku »

Can Beysanoğlu Son 20 yılda Türkiye'de üç farklı dünya görüşünün içeriği ve etki alanında büyük değişmeler meydana geldi. Bunlardan birincisi, yani Atatürkçülük, bir ideolojiden ziyade bir yapısal zemin ve meşruiyet referansı olarak sistemde konumlandırılmıştı. Hangi siyasal eylemin ve söylemin meşru olduğuna, onu bir biçimde Atatürkçülüğe dayandırarak veya en azından Atatürkçülükle…

Oku »
© 2013 3H Hareketi. Powered by Akıl Ofisi