BLOG

3H Blog, ülke ve dünya gündemini liberal perspektiften değerlendirmeyi ve fikirlerin tartışılmasını amaçlayan özgür bir platformdur. Siz de bu bağlamdaki yazılarınızı blog@3hhareketi.org adresine göndererek 3H Blog'taki yerinizi alabilirsiniz.

Talha Gülmez Giriş Mülkiyet hakkı, liberal teorinin özü ve vazgeçilmez bir ögesidir. Mülkiyet kurumunun varlığı ve korunması, özgür bir dünyanın şartıdır. Bu konuda liberaller arasında herhangi bir ihtilaf yoktur. Fakat, klasik liberallerin/minarkistlerin ve anarko kapitalistlerin/liberteryenlerin en büyük çekişmesi mülkiyet hakkının korunumunda devletin rolü üzerinedir. Bu yazıda, neden (bir bölgede kanun yapıcılık…

Oku »

Talha Gülmez Ortodoks Marksist anlayışta dünya diyalektik üzerine kuruludur: Sınıflar arasında tarihin başlangıcından beri süregelen bir çatışma vardır, sınıflar tarih boyunca kılık değiştirse dahi (diyelim, feodal derebeyleri ile serfler sınıfı arasındaki çatışmanın sonucunda doğan kapitalist sınıf ile proleter sınıf) öz itibariyle aynıdır: Üretim kaynaklarına sahip sömürücü sınıf ile sahip olmayan, sömürülen…

Oku »
© 2013 3H Hareketi. Powered by Akıl Ofisi