BLOG

3H Blog, ülke ve dünya gündemini liberal perspektiften değerlendirmeyi ve fikirlerin tartışılmasını amaçlayan özgür bir platformdur. Siz de bu bağlamdaki yazılarınızı blog@3hhareketi.org adresine göndererek 3H Blog'taki yerinizi alabilirsiniz.

Soner Bastiat Erdoğan’ın benim ideallerimdeki bir devlet adamından çok ama çok uzak olduğunu anlatmama gerek yok, ancak Gülen örgütünün başka bir iktidarda kökünün kazınması (hatta Erdoğan’sız bir AKP’de dahi) kesinlikle mümkün olamazdı. Son derece profesyonel bir hücre yapılanmasıyla işleyen bu örgütün açık vermesi için şımarması gerekiyordu. AKP iktidarı onlara bu şımarıklığı…

Oku »

Can Beysanoğlu Milliyetçiliğin ve militarizmin oluk oluk üstümüze boca edildiği bir devredeyiz. Terörün ve şiddetin yaygınlaştığı bir ortamda kitlelerde korku ve dehşet duygusunun pekişmesi bir dereceye kadar anlaşılır; devlet de böyle dönemlerde toplumdaki “kıstırılmışlık psikolojisi”ni tetiklemek için elinden geleni yapar, “Dört yanımızdaki düşmanlar etrafımızı sardı. Çok büyük bir bekâ…

Oku »

Can Beysanoğlu Faşist yükselişin, liberalizme karşı kesif bir düşmanlık gütmesi şaşırtıcı değil. Faşizmin nazarında liberalizm, daima köksüzlüğün, değersizliğin, yozlaşmanın, “materyalistliğin” ideolojisi oldu. Korunması gereken ve çoğunlukla kırsal kesimde bulunan saf homojen toplum yapısına karşı, şehir kozmopolitizminin endişe verici çoğulluğunu temsil etti. Millî dayanışma idealinin yerine yırtıcı bireyciliği…

Oku »

İsrafil Özkan Öncelikle dün verdiğiniz kayıplardan ötürü hiç üzgün olmadığımı, çünkü bir makine olarak herhangi bir duyguya sahip olmadığımı belirtmek isterim. Ancak eminim ki bu durum sizler için son derece kalp kırıcı olsa gerek, yine de başınız sağolsun. Size uzun uzun olayların nasıl ve neden bu hale geldiğini anlatmadan evvel şunları belirtmek istiyorum: Tüm bu olanların sorumlusu kesinlikle ben değilim, başınıza…

Oku »

Talha Gülmez Giriş Mülkiyet hakkı, liberal teorinin özü ve vazgeçilmez bir ögesidir. Mülkiyet kurumunun varlığı ve korunması, özgür bir dünyanın şartıdır. Bu konuda liberaller arasında herhangi bir ihtilaf yoktur. Fakat, klasik liberallerin/minarkistlerin ve anarko kapitalistlerin/liberteryenlerin en büyük çekişmesi mülkiyet hakkının korunumunda devletin rolü üzerinedir. Bu yazıda, neden (bir bölgede kanun yapıcılık…

Oku »

Talha Gülmez Ortodoks Marksist anlayışta dünya diyalektik üzerine kuruludur: Sınıflar arasında tarihin başlangıcından beri süregelen bir çatışma vardır, sınıflar tarih boyunca kılık değiştirse dahi (diyelim, feodal derebeyleri ile serfler sınıfı arasındaki çatışmanın sonucunda doğan kapitalist sınıf ile proleter sınıf) öz itibariyle aynıdır: Üretim kaynaklarına sahip sömürücü sınıf ile sahip olmayan, sömürülen…

Oku »

Soner Bastiat Oxfam isimli kuruluşun geçenlerde yayınlamış olduğu araştırma pek çok tartışmayı da beraberinde getirdi. Söz konusu araştırmaya göre dünyanın en zengin 62 kişisinin serveti, dünya nüfusunun %50’sinden daha fazlaydı. Bu durum pek çok kişiye göre korkunç bir "adaletsizlik"le karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor ve devletin yeniden dağıtım mekanizmalarını çok daha acımasız bir biçimde…

Oku »

Can Beysanoğlu Son bir hafta içinde, inanması güç bazı olaylar yaşadık. Beyaz’ın programına bağlanan kadının söyledikleri, malûm, iktidarın Doğan Grubu’na olan hıncını bir kez daha dışavurma vesilesi oldu; iktidarın güdümündeki yargı da buradan “terör propagandası” üretip bu kişiler hakkında soruşturma açtı. Arkasından, 1200 küsür akademisyenin yayınladığı bir bildiri, bir kaşık suda fırtına…

Oku »

Barış Ertürk Türkiye'de sol, bilhassa sol örgütlerin üniversite yapılanmaları hiçbir zaman evrensel anlamda çoğulcu, çeşitlikçi, tahammül sınırı yüksek bir niteliğe kavuşmadı. "Sürü" halinde dolaşmanın verdiği özgüvenle, çoğu zaman güçlerini "doğru"yu dayatma aracı olarak kullanmaya çalıştılar. Şu ana kadar da olayların başından itibaren üniversitedeki sol…

Oku »

Ahmet Altundal Birkaç ay öncesine kadar bireysel hakları temellendirirken sonuçsalcı / faydacı yöntemi takip ediyordum. Zira hakların müstakil ve kendiliğinden bir doğruluğa sahip olduğu fikri kulağa pek gerçekçi gelmiyordu. Bu noktada birkaç sorun vardı. Birinci sorun ilkelerin gerçeklikle olan ilişkisi hakkındaydı. Hakların temeli olan ilkeler kendiliğinden doğruluğa sahipse bahsettiğimiz doğruluğun referans noktası nerededir? Zihnimizin…

Oku »

Alper Teryen Giriş Geçen hafta gündeme damgasını vuran tartışmalardan birinin fitilini Ali Koç’un şu sözleri ateşledi: "Eşitsizliğin ortadan kalkması için kapitalizmin ortadan kalkması gerekir". Türkiye’nin en büyük sermayedarlarından birinden bu sözü duymak ne kadar da şaşırtıcı dememize kalmadan dün Nejat Eczacıbaşı da ‘Kapitalizm insalık için istenilen sonuçları vermedi’ sözleriyle…

Oku »

Soner Bastiat Türkiye'de uzun zamandır iktidarı eleştirmeden gazetecilik yaptığını sanan bir kalabalık türedi. Bu tipler başka ülkelerde bu kadar yaygın bir şekilde medyada yer kaplıyorlar mı bilmiyorum. Tüm manşetleri iktidar okşayıcı, garip bir güruh bu. Tüm köşe yazarları, konuşmacıları özenle seçilen, yazdıkları yazılarda ve yaptıkları konuşmalarda iktidarın damarına basmamaya oldukça dikkat eden adamları / kadınları…

Oku »

Alper Teryen Giriş 7 Haziran 2015 seçimleri öncesi ekonomik ve sosyolojik faktörlerden yola çıkarak yapmış olduğumuz oy tahmini projeksiyonu 1, özellikle AK Parti oylarını isabetli bir şekilde tahmin etmişti. Bu çalışmada da haziran ayından bu yana cereyan eden iktisadi ve siyasi faktörler ışığında önceki varsayımlarımızı güncelleyerek, 1 Kasım 2015 seçimleri öncesi hangi partinin ne kadar oy alacağını ve özellikle…

Oku »

Can Beysanoğlu Mümtaz Soysal'ın 12 Mart öncesinde Milliyet'te çıkan bir yazısının başlığıydı bu. Devrimci aydınların kestirme yoldan ülkeyi düze çıkaracaklarını sanmalarına dönük bir taşlamaydı; gecesini gündüzüne katıp çabalamak yerine kolay yoldan bir çırpıda güzel günlere ulaşacağına inananların, sihirli formüllere ve kurtarıcılara umut bağlayanların daima hayal kırıklığıyla karşılaşacağını…

Oku »

Makyaj akarken

Soner Bastiat AKP'nin barış konusunda oldukça ağır adımlar attığını, silahların susmasının (ateşkesin) geçici birtakım çözümlerden ibaret olduğunu, derin yapıların bu sükunet ortamını ilk fırsatta bozmak için imkan kolladığını, oyalamanın daha devam edemeyeceğini defalarca söylemiştim. "Barışa Bak!" türündeki sloganlar ve kampanyaları zamanında kısmen desteklemiş olsam da, esasında bu tür iyi niyetli…

Oku »

Alexandros Charkiolakis (Çeviri: Merve Güngör) Yakın zamanda yapılan ankete göre Yunan toplumunun yüzde 79'u Euro Bölgesi'nde kalmak ve euro kullanmaya devam etmek istiyor. Ne var ki, buna karşın oy verenlerin neredeyse yüzde 61'i referandumda "hayır" dedi. Bazılarımız bu durumu absürd bulacak ve kendi ayağına kurşun sıkmak olarak görecektir ama Yunan mentalitesini bilenler için her şey çok açık.  Yunanlıların…

Oku »

Alexandros Charkiolakis According to a recent poll 79% of the Greek population wishes to remain in the Eurozone and continue carry around and exchange the Euro. Despite this though, almost 61% of the voters said “No” to the referendum. To some, this might sound absurd, an act of self-inflicting pain, but actually if one is familiar with the Greek mentality it actually sounds the obvious. Many Greeks believe that Europe has caused them so much pain, blood, sweat and tears and that they all are not to be blamed…

Oku »

Yaël Ossowski Spanning over 420 million people and thousands of kilometers of territory, the Schengen Area, the area of complete freedom of movement within Europe’s borders, is one of the greatest successes of the modern era. Though less than 20 years old, it is one of the best live models for how the principles of open trade and open borders can actually be implemented into the real world and according to real political realities. But as many people in Turkey know, the ability to travel freely within the…

Oku »

Can Beysanoğlu Bu yılki LGBT Onur Yürüyüşü huzurlu ve şenlikli bir atmosferde kutlanamadı. Hâlâ netleşmeyen bir gerekçeyle valilik tarafından polise "saldırın" emri verildi ve binlerce katılımcı her zamanki gibi orantısızca şiddet uygulanarak püskürtüldü. Aslında bu şiddetin orantısızlığından ziyade haksızlığına vurgu yapmak lâzım: Bir kez daha görüldü ki Türkiye'de siyasal İslamcı gruplar…

Oku »

Adem Numan Kaya Aslına bakarsanız bu yazıyı yazmaya Haydar Baş’ın seçim vaatlerini dinledikten sonra karar vermiştim. Baş, “Ev hanımları işçi statüsünde sayılacak ve onlara 1500 TL maaş verilecek” diyordu. Durdum ve dedim ki “Böyle büyük bir kalkınma hamlesi daha önce kimsenin aklına nasıl gelmez!”. Ardından yazmaya başladım. Türkiye’nin en büyük ekonomik sorunları nelerdir desem muhakkak hepimizin…

Oku »

N. Yeşim Erdoğan Seçim sonuçlarıyla ilgili olarak, “fidanı budatmamak"tan filan bahsedenler var. Yani, AKP’yi biraz silkelemek belki iyi oldu ama, onu tümüyle devre dışı bırakmak da doğru olmaz. Bu tür yazıların bende uyandırdığı hissiyat şöyle bir şey: Gelin adayı çok meziyetli ama küçük bir kusuru var: azıcık hamile. Yine de haksızlık etmeyeyim. Özgürlük manifestosu tadındaki yazılardan, hiç rahatsızlık…

Oku »

Can Beysanoğlu Uzun zamandır sağ gelenekte Menderes ve Özal'ın mirasından bahsedilirken, aradaki Demirel döneminden pek söz edilmiyor, bu döneme sanki yaşanmamış bir olgu ya da yaşansa bile hatırlanmaması gereken bir fetret devri gibi muamele ediliyor. Bana ilginç gelen bir durum bu. Demirel hem Menderes'ten hem de Özal'dan daha uzun süre devleti yönetmiş, 11 yıl başbakanlık, 7 yıl cumhurbaşkanlığı yapmış birisi. "Doğru zamanda doğru…

Oku »

Alper Teryen Abdullah Gül’ün uzun yıllar başdanışmanlığını yapan Ahmet Sever’in yeni kitabı "Abdullah Gül ile 12 Yıl" vesilesiyle Hürriyet gazetesine vermiş olduğu röportaj, Abdullah Gül ile Recep Tayyip Erdoğan arasındaki (daha önceden de ipuçlarına rastlanan) fikir ayrılıklarının resmi bir ağızdan teyit edilmesi anlamına geliyor. Röportajdan ve kitabın basına yansıyan bölümünden anladığımız…

Oku »

Ev yapımı kriz

Enes Özkan Not: Bu yazıyı mart ayında Bloomberg Businessweek için yazmıştım. Yazıda bahsedilen tehlikeyi hatırlatmak için 3H Blog’da da yayınlamayı uygun gördüm. Eğer herkes uzlaşmak için çaba sarf ederse ne ‘90’lara döneriz ne ‘30’lara. İhtiyacımız olan tek şey uzlaşı ve elde edeceğimiz en önemli sonuç refah artışı. Size Friedman’dan duyduğum ve çok sevdiğim bir fıkrayı anlatayım. Günün…

Oku »

Alper Teryen Anladığım kadarıyla AK Parti'nin planı "denedik ama gördünüz, iktidar kurdurmadılar" propagandasıyla erken seçime gitmek. AK Parti için rasyonel olanı da yüzde 2-3 daha puan alarak tek başına geri gelme şansını denemek. AK Parti’nin kaybedeceği bir şey yok. Yeni seçimlerde %35’e bile düşse bile yine birinci parti olacak ve milletvekili sayısı azalsa da, MHP-CHP tek başına iktidara gelemediği sürece…

Oku »

Tarık Beyhan Geçtiğimiz yıl Bitcoin’in yasaklandığı Ekvator’da, Aralık 2014’te Elektronik Para Sistemi (Sistema de Dinero Electrónico) adıyla dünyanın devlet eliyle üretilen ilk dijital nakitinin barındırılacağı hesaplar açılmaya başlandı. 2015 yılının Şubat ayında ise bu para belli başlı bazı ticari işlemlerde kullanılmaya başlandı. Zayıflayan para birimi ve bankacılık krizi nedeniyle 2000 yılından itibaren ABD Doları kullanmaya…

Oku »

Alper Teryen Genel seçimler sonuçlandı ve tahmin ettiğim gibi hiçbir parti tek başına iktidar elde edebilecek çoğunluğu elde edemedi. Şimdi herkes ne olacak diye merak ediyor. Öncelikle hiçbir partinin erken seçimi dillendirmek konusunda aceleci davranacağını düşünmüyorum. Toplumun belirsizlik istemediğini, yapıcı bir tavır beklediğini ve erken seçim çağrısı yapan tarafların cezalandırılabileceğini partiler çok…

Oku »

Furkan Menekşe Oylama işleminin tamamlanmasıyla seçimin bir bölümü bitti, daha büyük bir bölümü başladı. Seçim sonuçlarında fazla şaşırtıcı bir şey olmadı. Anketler aşağı yukarı bu rakamları veriyordu. Barajın artık bir anlamının kalmaması ve yıllar sonra yeniden koalisyon hesaplarının yapılması yeni bir dönemin başlangıcı gibi. Herkesin aklında aynı düşünceler var. Bundan sonra ne olur, kim kim ile birlikte…

Oku »

Alper Teryen Giriş Bu makalede; geçmiş seçim sonuçları baz alınarak, son dönemdeki politik ve iktisadi gelişmelerin yarınki seçimlere oy dağılımı olarak nasıl yansıyacağı matematiksel bir analizle tahmin edilmeye çalışılacaktır. Çalışmaya, 1987 – 2014 yılları arasındaki genel seçim ve 2014 cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve aynı zamanda bugünkü seçim atmosferine benzerlik teşkil edebilecek…

Oku »

Ahmet Altundal (Bu çevirinin orijinali http://www.libertariansforlife.org/library/rightbeg.html adresinde yayınlanmıştır) Yazar: Dr. Edwin Vieira, Jr. Kürtaj Tartışmasında Kullanılan “Kadının Bedeni Üzerinde Mutlak Tasarruf Hakkı Vardır” Yargısı, Neden Sadece Kendini Doğrulayan Bir Varsayımdan İbarettir? Bazıları kürtajın meşru olduğunu iddia ediyor, çünkü onlara göre (i) kadınların doğum kontrol yöntemlerini kullanma…

Oku »

Kubilay Atlay Size ilginç bir dinden bahsedeceğim. Büyük Okyanus’un ortasında Vanuatu isimli küçük bir ada-devlet var. Keşifler çağının sonlarında keşfedilse de ele gelir bi yeraltı veya yerüstü kaynağı olmayınca, olanlar da adanın kıtalara uzaklığı nedeniyle ekonomik değerden yoksun kalınca beyazlar tarafından pek önemsenmemiş bir ada. O kadar ki önce keşfedilmiş, sonra unutulmuş, sonra tekrar keşfedilmiş. İngiliz-Fransız…

Oku »

Ahmet Altundal Cumhuriyet gazetesinin 24 Nisan'da Ermenice olarak attığı "bir daha asla" manşetini görünce çok şaşırmıştım. Sanırım bir 9-10 yıl sonra ilk defa Cumhuriyet aldım o gün. Geçen sene de Erdoğan'ın yarım ağızla da olsa 24 Nisan mağdurlarını anması, katı olanın nasıl buharlaştığının canlı şahitleri olduğumuzu gösteriyordu. Tablo biraz "pembe" görünüyor, değil mi? Çizdiğim bu kısmi…

Oku »

Soner Bastiat Değerli arkadaşım Volkan Ertit'in "Endişeli Muhafazakarlar Çağı" başlıklı kitabı şimdiden birçok yerde ses getirdi. Ertit'in yapmış olduğu tespitler, esas itibariyle sosyolojik olarak elbette isabetlidir. Kısacası toplumlar zenginleştikçe, evet, sekülerleşirler ve bu durum başta muhafazakar aileleri ve bireyleri tedirgin eder. Kabaca baktığımızda ise Türkiye son 11 yılda toplumsal olarak daha fazla dindarlaşmamış, daha seküler…

Oku »

Muhammed Tuna Bundan dört yıl kadar önce 3H üyelerinden Soner, ‘’Ekonomik Beklentiler ve Ruh Sağlığımız’’ konulu bir televizyon programına katılmıştı. Program Türkiye’de ekonomik politikaların vatandaşın ruh sağlığını kötü yönde etkilediği üzerine bir konsensüse varmak niyetiyle tasarlanmıştı. Hem diğer katılımcıların söyledikleri hem de program moderatörünün yönelttiği sorular herkesin…

Oku »

Can Beysanoğlu Köy kökenli olup, bir kısmı Köy Enstitüleri'nde yetişen, bir kısmı ise Halkevleri'nde şekillenen yazarlardan hatırı sayılır kısmının ideolojik bakımdan sola yönelmesinin bir sebebi olmalı. Bu sebep, bu enstitülere muhalefet için uydurulmuş "buralar komünist yuvasıdır" safsatasıyla pek alâkalı değil. Şerif Mardin'in de işaret ettiği gibi, sola karşı üretilmiş argümanlar hümanizme…

Oku »

Ayşenur Amidala Genç bir iktisatçıyı iktisattan tam anlamıyla soğutan bir ülkede yaşadığımı uzun zamandır biliyordum ama şu anda gidişatın daha vahim bir hal almaya başladığını görüyorum. Nedeni malum: Anti Damping Vergisi. Bu verginin adı Vestel'in Venüs adlı akıllı telefonu piyasaya sürüşünün akabinde daha çok duyuldu. Mobil telefon, pc ve televizyon ithalatının giderek artmasının yerli üretimi güya olumsuz etkilediği…

Oku »

Muhammed Tuna Son zamanlarda kafamı sürekli meşgul eden bir soru var: Neden dünyada özgürlükçü bir demokrasi anlayışını benimseyen yönetimler daha çok itibar görürken bizde tam tersi oluyor? İçinde yaşadığımız toplumun değerlerini ve beklentilerini merkeze aldığımız zaman bu çok naif bir soru olarak kalıyor ama yine de bir cevap aramaya değer görüyorum.  Öncelikle özgürlükçü…

Oku »

Kubilay Atlay Doksanlarda en gözde mevkilerden birisi Hazine Müsteşarlığı'ydı. Elbette hâlâ da önemlidir, ancak o zamanlar devlet borçla dönüyordu ve Hazine’nin yurtdışından yüksek faizli borçlanması dolayısıyla basının ve yerli / yabancı ekonomistlerin ilgiyle izledikleri bir yerdi. Parayı veren düdüğü çalar; bizde de parayı -borçla- bulan düdüğü çalıyordu. Devlet banklarının…

Oku »

Faruk Saim Akhan İfade özgürlüğünün sınırları hakkında birçok değerlendirme okuduk son bir ayda. Charlie Hebdo dergisine gerçekleştirilen saldırının akabinde Türkiye’deki tartışma maalesef Avrupa’daki gibi ifade özgürlüğü üzerinden değil, İslamofobi ve din özgürlüğü ekseninde tartışıldı. Sanki saldırıyı gerçekleştirenler dini özgürlükleri engellendiğinden veya…

Oku »

Ahmet Altundal Charles Taylor'ın liberalizme yönelik kısmen katıldığım bir eleştirisi var: Düşünür özetle diyor ki, "iyi nedir?" sorusunu teker teker bireylere bırakan tarafsızlıkçı liberal söylem yanlıştır ve insanların üzerinde uzlaşabileceği bir "iyi"yi hep birlikte, otoriter bir dayatma olmaksızın tanımlamak gerekmektedir.  Bu eleştirinin haklı yanı şu: Kabul etmeliyiz ki, liberalizm her türlü "iyi"yi…

Oku »

Kubilay Atlay Birkaç ay önce OTPOR’da aktivist olan birisiyle tanıştım. Aktivizm hakkında 1,5 saat süren bir seminer verdi. Tunus ve Mısır’daki protestolardan, bir protestonun nasıl başarıya ulaşabileceğinden bahsetti. İlginç olan, protestolardan bahsederken birbirinden farklı üç olayı bir araya getirmesiydi. Tek bir slaytta protesto örnekleri verirken Tunus, Mısır, Suriye, Libya ve Venezuela’daki ayaklanmalardan, Occupy Wall Street eylemlerinden…

Oku »

Sibel Dolgun Sayat Tekir, İstanbul’da doğmuş ve büyümüş bir arkadaşımız. Sosyoloji bölümünden yüksek lisans mezunu olan Sayat, Türkiye ve Ermeni kimliği üzerine araştırmalar yapıyor. Aynı zamanda dinlemekten oldukça keyif aldığımız Nor Radyo’nun da kurucularından. Kendisiyle Türkiye’de Ermeni olmak ve Ermeni kültürü hakkında keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.  Merhaba Sayat, seni kısaca…

Oku »

Tarık Beyhan Charlie Hebdo katliamı sonrası Ahmet, Can ve Medeni çok güzel üç blog yazısı yayınladılar. Medeni’nin yazısındaki şu cümleden sonra ben de bir yazı yazmak istedim: “(…) ‘eğer peygamberimize hakaret edilecekse olmaz olsun öyle medeniyet’ demek gerçekten ‘olmaz olsun medeniyet!’ demektir.” Hindistan’da çevre ülkelere de sirayet etmiş eski bir gelenek var: Sati. Dönem dönem…

Oku »

Medeni Sungur “Bir fikrin kutsal olduğunu söylediğiniz an, bahsettiğimiz dini bir inanç veya seküler bir ideoloji de olsa, onun eleştiriden, hicvedilmekten, alaydan, horgörülmekten muaf olduğunu dile getirmiş olursunuz, bu da düşünce özgürlüğünü imkansız hale getirir.” Salman Rüşdi [İncinme hakkını savunun (openDemocracy, 7 Şubat 2005)]  Böyle durumlarda insan bilgisayarın başına oturduğu vakit ne yazacağını…

Oku »

Can Beysanoğlu Charlie Hebdo saldırısının üstünden bir hafta geçti. Türkiye, gerek resmî makamları gerekse iç kamuoyu bakımından, menfur eylemin ne ifade ettiğini kavrama bakımından pek iyimser olunacak bir noktada değil. Hükümet hep bir ağızdan katliamı kınadı; Davutoğlu fevkalâde doğru bir adım atarak Paris'teki büyük yürüyüşe iştirak etti; ayrıca "Batı" ile Müslümanlar arasındaki ilişkilerin…

Oku »

Ahmet Altundal Bu yazıyı insana bahşedilen "düşünme" fonksiyonundan tamamen azade olmayanlar için yazdım. Diğerlerinin yazıyı okumamasını tavsiye ediyorum.     Charlie Hebdo'ya yapılan vahşi saldırı, birkaç istisnayı saymazsak, bekleneceği gibi muhafazakar cepheden pek bir tepki toplamadı. Bu cinayete doğrudan alkış tutanları şimdilik kendi cehennemiyle başbaşa bırakıyorum. Öte yanda da, ne de olsa, "dergi karikatürleriyle…

Oku »

Ahmet Altundal Theo Angelopoulos'un Leyleğin Geciken Adımı filminde bir sahne vardır: Yunanlı asker, Türk sınırından içeriye doğru ayağını uzatır ama yere basmaz. Bu esnada da Türk askeri ona doğru nişan alır. Yunanlı askerin ayağını yere basmasıyla ölümü bir olacaktır. Bu unutulmaz sahne, ölüm ve hayat arasındaki sınırla, dünyaya çizdiğimiz yapay sınırlar arasında bir paralellik kurarak, bütün bunların anlam(sızlığ)ını…

Oku »

Can Beysanoğlu Mark Pennington'ın "Robust Political Economy" adlı kitabı, Liberte Yayınları tarafından Türkçe'ye çevrilerek yayınlandı. Serbest piyasa ekonomisinin işlerliğini sorgulayan müdahaleci, komüniteryen ve eşitlikçi tezlere karşı Hayekçi klasik liberalizmi savunan kitabın ana argümanlarına, birkaç fasılda eleştiri getirmek istiyorum. Pennington, piyasaların da içlerinde bulunduğu "kendiliğinden doğan…

Oku »

Ahmet Altundal Doğruluk nedir? Kuşkusuz bu sorunun doğru bir cevabını vermek zor gibi görünüyor. Felsefe tarihinde halihazırda verili mantıksal ilkelere dayanarak doğru önermeler ortaya çıkabileceğini düşünen de olmuştur, doğruluğu yargının nesnesiyle uyumunda arayanlar da...  Mutlak rasyonalizm, yalın aklımıza dayanarak önerme düzeyinde bilgiler oluşturabileceğimizi öngörür. Ne var ki, tecrübeden soyutlanmış bir akla…

Oku »

Anıl Yılmaz Hollandalı filozof Spinoza’nın hukuk fakültesi ikinci sınıfta öğrendiğim ve beni çok etkilemiş güzel bir sözü vardır: “Hukuk, özgürlüğün matematiğidir.” Evet, hukuk özgürlüğün matematiğidir. Denkleminizi nasıl kurduğunuza göre sonuç verir ve onu sosyal normlardan bağımsız olarak kuramazsınız. Dolayısıyla hukukçuluk ince bir meslek ve zanaattir. İyi bir dikkat ve sağlam…

Oku »

Can Beysanoğlu Yeni politik söylemin içerisindeki egemen sınıf tasviri, "beyaz Türk" tabirinde ifadesini buldu. "Beyaz Türk", tanımı titizlikle yapılmış bir kavram değil; dört bası mamur bir tanım yapmaktan ziyade içeriğini biraz muğlak bırakmak bu kavramı kullananların da işine geliyor. Bu sayede anonim bir nefret objesi olarak '"beyaz Türk" epey kullanışlı bir hüviyet kazanıyor. Sınıf savaşının doğal sonucu…

Oku »

Ali Deniz Pusat Bizde ölümler, cinayetler pek anlatılmaz, konuşulmaz. Ermeni soykırımının içinde olanların dahi torunları bilmez ve "Benim dedemin memleketi, bizde olmadı, olsaydı bilirdim" diyebilir her şey aşikarken. Öldürülen de bilmez çoğunlukla, Türkiye'de Yahudilerin bu kadar Kemalist olması nasıl açıklanır, ya da eskiden Ermeni köyü olan yerde doğan birinin Ermeni olduğunu reddetmesi ve daha acısı bunu bir hakaret…

Oku »

Can Beysanoğlu AKP iktidara geldiğinde, bu yeni durumun objektif biçimde sosyolojik açıklamasını yapmak için iktidara yakın aydınlar klasik merkez-çevre teorisine başvurdu. Buna göre AKP, siyasal ve kültürel merkezden dışlanmış yığınların, siyaset yaparak toplumsal zeminlerini güçlendirmek suretiyle merkeze doğru yürümelerini ve merkezi çoğulculaştırarak yeniden tanımlamalarını temsil ediyordu. "Muhafazakâr…

Oku »

Mustafa Aslan Türkiye'yi bırakıp gitmenin çok çeşitli yollarını paylaşıyor her gün birçok arkadaşım. Haksız da sayılmazlar. Dünyada, üretmek ve değer yaratmak isteyen insanların bu kadar çok olup da bu kadar zora sokulduğu başka bir yer daha yoktur. Sadece siyasi otoritenin değil, toplumun istisnasız her biriminin "yapamazsın" kelimesini yaşam tarzı kabul ettiği bir ülke Türkiye.  Yine de, ben inat ettim. Uğraşacağım…

Oku »

Mustafa Aslan Hayvan hakları hakkında okuma yapmaya iki sene kadar önce karar verdim. Vejetaryen bir iş arkadaşımla öğle yemeklerinde hayvan haklarını ve et yemeyi konuşuyorduk, ben de o esnada tabağımdaki tavuğu doğruyor oluyordum. Bir süre sonra kendimi Mephisto’dan elimde Gary Francione’ın Hayvan Haklarına Giriş kitabıyla çıkarken buldum. Francione sözkonusu kitapta, hayvan haklarını garanti altına aldığı iddia edilen ve birçok ülkede…

Oku »

Tarık Beyhan Ana fikri baştan belirteyim: Ortaokulu imam-hatip lisesinde okumuş biri olarak İHL’lerin devlete köle yetiştirme amacıyla devlet tarafından desteklendiğini düşünüyorum. Benim okuduğum okul diğer imam-hatiplerden biraz farklıydı. Karma eğitim görüyorduk. Arapçanın yanında 3 farklı yabancı dil (İngilizce, Almanca ve Fransızca) seçeneği vardı. Din dersinde felsefe öğrenip, Türkçe dersinde dünya klasikleri…

Oku »

Faruk Saim Akhan Bekir Berat Özipek’in Muhafazakârlık kitabını bitirdiğimde aklımda beliren şey, buradaki muhafazakârlık kavramsallaştırmasının ekonomik özgürlükler açısından klasik liberalizmin kopyası olduğu, politik özgürlükler açısından da -belki bilerek- yüzeysel bırakıldığıydı. Muhafazakârlığın ise “dindarlık” demek olmadığını bildiğimizi varsayıyorum. Her ne kadar aralarında doğru orantı…

Oku »

Tarık Beyhan Bu yazıyı, bu yazıyı muhtemelen hiç okumayacak kişiler için yazdım. “Demokrasiyi övmenin dayanılmaz hafifliği” başlıklı yazımda demokrasinin –özellikle illiberal demokrasinin- çok da matah bir şey olmadığı iddiasında bulunmuştum. Demokrasinin kötü olmasının nedenlerinden biri de cahilin oyunun benim oyuma eşit olmasıdır. Kızdınız değil mi? Kızmayın. Herkes cahildir, farklı konularda. Mesela benim en cahil…

Oku »

Tarık Beyhan ABD’nin Missouri eyaletine bağlı Ferguson şehrinde Michael Brown adlı silahsız siyah bir gencin beyaz bir polis tarafından vurulup öldürülmesinin ardından çıkan olaylar sonrası geçim kaynağı hükümetin işine yarayacak haber üretmek olan medya coşkuya kapıldı. Polis eylemlere müdahale etmişti! Orda da polis şiddeti vardı! Bu da yetmemiş üstüne sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti! Hadi hemen Gezi Parkı olaylarına…

Oku »

Alper Teryen Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası üzüldüğüm noktalardan bir tanesi, Ekmeleddin İhsanoğlu’nun yeterince başarılı ol(a)mamasıydı. Türkiye, kendisi için fazla olan bir değerine fazla bir değer vermemişti.  Ama daha çok üzüldüğüm nokta, CHP’nin İhsanoğlu tercihinin parti için bir devrim sayılması gerekirken, seçimin ardından bunun başarısız hatta basiretsiz bir politika olarak dillendirilmesiydi.…

Oku »

Tarık Beyhan Demokrasi! Ne kutsal bir kelime değil mi? Herkes demokrasi istiyor, herkes demokratikleşmeden bahsediyor! Hatta herkes özgürlük yerine demokrasi kelimesini kullanıyor. Peki, nedir bu demokrasi? Demokrasi, belirli dönemlerde sandığa gidip, bizim adımıza kararları alacak kişileri belirlemek için oy vermektir.[1] Daha çok demokrasi mi? Devlet egemenliği altındaki toprakların küçük bölgelerinde –mesela mahallelerde- yapılacak…

Oku »

Burak Durgut Yine bir şeyler oluyor. Ermeni, Tayyip, affedersiniz, çirkin, cumhurbaşkanı adayı, yandaş, Markar, Hayko. Bu keywordleri yan yana görüyorum. 30 Mart seçimlerinden beri siyasetten uzak durmaya özen gösteriyorum. Her sabah okuduğum gazeteleri okumuyor, sevdiğim tartışma programlarının salondan gelen sesini duyunca odamda müziğin sesini yükseltiyorum. Malum kişinin yırtınırcasına anlattığı, aslında hiç yırtınırcasına anlatılmaya…

Oku »

Tarık Beyhan Bir süredir anlattığım İsrail-Hamas çatışması hakkındaki görüşlerimin anlaşılamaması nedeniyle yeterince iyi izah etmediğimi düşündüm. Bu nedenle detaylı ve uzun bir yazı yazdım. Yazının uzunluğu nedeniyle affınıza sığınıyorum. Steril Olmak Dante’ye ve Kennedy’ye mal edilen bir söz bugünlerde yine bolca paylaşılıyor: “Cehennemin en sıcak yerleri ahlaki kriz zamanlarında tarafsız kalanlara ayrılmıştır.”…

Oku »

Ömer Faruk Şen ÖN NOT: Bu üç yazılık seride adaylara ve sistemlere dair kuru bilgilerden çok yorumlara yer verileceğinden, “objektif yazı” beklentileri karşılanmayacaktır. 10 Ağustos’ta kalbimizdeki adaya değil, aklımızdaki hükümet sistemine oy verdiğimizde bilinç düzeyi yüksek bir yurttaş olarak siyasal hayatta varlığımızı sürdürebiliriz. Bu politik-bilinç düzeyine Erdoğan, İhsanoğlu ve Demirtaş’ın…

Oku »

Tarık Beyhan Uluslararası ilişkilerden neredeyse hiç anlamam, belki hükümetimiz kadar, belki azcık fazla bilirim, bu konuda vaziyetim o kadar kötü yani. Ama yine de haddimi aşıp biraz dışişleri politikamızla ilgili akıl yürütecek, fikir beyan edeceğim. Ortadoğu bir film olsaydı IMDB’de savaş, suç, tarih, korku, gerilim kategorilerinde zirveye oynardı. Türkiye ise bu filmin başrol oyuncusu olduğunu iddia eden bir ortaoyunu karakterinden ibaret.…

Oku »

Can Beysanoğlu Son 20 yılda Türkiye'de üç farklı dünya görüşünün içeriği ve etki alanında büyük değişmeler meydana geldi. Bunlardan birincisi, yani Atatürkçülük, bir ideolojiden ziyade bir yapısal zemin ve meşruiyet referansı olarak sistemde konumlandırılmıştı. Hangi siyasal eylemin ve söylemin meşru olduğuna, onu bir biçimde Atatürkçülüğe dayandırarak veya en azından Atatürkçülükle…

Oku »

Kubilay Atlay Benim hayat hikâyemin bir kısmında cemaat vardı. Ortaokulu bitirene kadar cemaatle tek ilişkim bedava öğlen yemeği yiyip namazı kılmadan kaçmayı başarabildiğim bir yurtlarında 4-5 kere yemek yemiş olmamdır. Ortaokul sonunda yapılan sınavlarda Türkiye derecesi yapınca bir kısım Kemalist salak “tesadüf işte efendim bazen oluyor” diye burun kıvırırken, 10-15 kadar cemaat okulu evimize beni alabilmek için geldi. İşin ilginç…

Oku »

Kubilay Atlay Türkiye’de sonu bucağı gelmeyen sosyal güvenlik, özel emeklilik şirketleri, devletin vatandaşlarına güvenmemesi ve onları geleceği planlayamayan zaman-miyobu bireyler olduğu düşüncesine ilişkin bir katkı olabileceği gerekçesiyle Remberto Latorre-Artus'un şu adresteki “Şili, özel emeklilik programına son verecek mi?” isimli yazısını çevirdim ve ilgilenenlere sunuyorum. Şili özel emeklilik programına…

Oku »

Ahmet Altundal "Görüsüz (deneysiz) kavramlar boş, kavramsız görüler kördür." Immanuel Kant   Descartes, salt tecrübenin sahih bilgiyi bulanıklaştırdığını ifade eder. Ona göre aklın desteğinden yoksun salt deney bizi yanıltır. Örneğin bir balmumunun belirli niteliklere sahip olduğunu gözlemleyebiliriz. Serttir, soğuktur, yoğrulabilir, beyazdır, vesaire… Onu ateşe yaklaştırdığımızda tadı, kokusu, rengi, yüzeyi…

Oku »

Ali Deniz Pusat Bir sene önce bugün cumhuriyet tarihinin en büyük sokak ayaklanması yaşandı. İnsanlar öldü, gözlerini kaybedenler oldu, pek çok insan fiziksel ve ruhsal yaralanmaların altında ezildi. Pek çoğu birbiriyle direkt bağlantılı olmayan milyonlarca insan, parkta eylem yapanların yanında olmak için sokağa indi.  Pek çok neden vardı aslında, esasında sadece bu hükümetle ilgili de değildi sorunlar; neticede…

Oku »

Kubilay Atlay Geçtiğimiz pazar günü Avrupa Parlamentosu seçimleri geride kaldı. Her ne kadar Sosyal Demokratlar ve Muhafazakar Demokratlar çoğunluğu elde etseler de bir çok ülkede aşırı sağın yükselişinin en belirgin hale geldiği seçim bu oldu. Bu konuyla ilgili olarak Yunanistan’da oy patlaması yapan aşırı sağcı Altın Şafak partisiyle ilgili olara Atlas One’dan Alexander Skouras’ın şu adreste bulunan "Pandora’s…

Oku »

Soner Bastiat Türkiye futbol ligindeki yabancı hakkını kısıtlayarak Türk futbolunun gelişmesini beklemek ile ithal cep telefonlarını yasaklayarak yerli malı cep telefonlarının gelişmesini beklemek aynı şeydir. Yabancı futbolcuları ülkemize sokmayarak yerli futbolcuların gelişmesini bekliyoruz. Beyhude bir umut. Gelişmiyorlar. Sadece fiyatları artıyor ve ceplerine daha fazla para giriyor, o kadar. Pardon ama, Olcan'ın neresi 6 milyon euro eder? (Olcancığım lütfen…

Oku »

Kubilay Atlay http://atlasone.org/2014/05/06/the-irony-of-the-american-lefts-love-affair-with-thomas-piketty/ adresinde bulunan Guy Sorman’a ait “Amerikan Solunun Thomas Piketty İle Olan Aşkının İronisi” isimli makaleyi, yayınlayan derneğin izniyle Türkçe’ye çevirdim. Piketty’nin 21. Yüzyılda Kapital” isimli kitabı halihazırda ABD’de bestseller listelerinde ve kitaba ilişkin türkçe’de pek bir yayın yok. Kitap hakkında…

Oku »

Mustafa Aslan Gezi Direnişi başladığından bu yana İstanbul’daki eylemlerde aktifim. Sadece protesto yürüyüşlerinde değil, forumlarda, toplantılarda ve insanların bir araya geldiği her yerde bulunmaya çalıştım. Yapılan müzikleri, çıkarılan kitapları, atılan sloganları ve bir mesaj gönderme kaygısıyla yapılmış bütün işleri yakından takip ediyorum. Bu esnada dikkatimi çeken ve dillendirilmesi gerektiğini düşündüğüm…

Oku »

Anıl Yılmaz Soma’daki büyük maden faciası ve işçi ölümleri sonrasında eleştiri oklarının bazı kesimlerce yine serbest piyasa ekonomisi ve “vahşi kapitalizm”e doğru yöneltildiğine şahit oluyoruz. Neden? Kazaya konu maden ocağı, bir özel sektör işletmesi olduğu ve devlete ait olmadığı için. Bu yaklaşımdaki kamu işletmelerinin daha güvenli olduğu ve bir regülasyon ülkesi olarak Türkiye’de “vahşi…

Oku »

Soner Bastiat "Ölümler üzerinden siyaset yapmayın" diyorlar. Sakın kanmayın. Tam aksine, ölümler üzerinden siyaset yapın. Çünkü hala, tam da bu nedenle yaşıyoruz en az 100 yıl geride bırakmamız gereken patlamaları. Hesap vermek istemiyorlar, tek dertleri bu. İstiyorlar ki 100 kişi de ölse, 500 kişi de ölse, 1000 kişi de ölse kimse onlara hesap sormasın. Sorgulayın. Mesela dünya fiyatı çok daha ucuz olan kömürü,…

Oku »

Öner Yiğit Liberal Gençlik Kongresi’nin (LGK 2012) afişlerini İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü'ne asmaya karar vermiştik. Eski koordinatörümüz Mustafa Aslan ile birlikte hukuk-siyasal-iktisat fakültelerinde boş bulduğumuz panolara her koridora ikişer tane afiş asacaktık. Kimseden korkumuz yoktu. Bahane arıyorduk aslında, ‘İstanbul Üniversitesi’nde sadece Komünistler, İslamcılar, ülkücüler yok; ‘Biz’…

Oku »

Serkan Bey

Barış Ertürk Yaklaşık 4-5 ay önce bir zamanlar müşterisi olduğum bankadan bir mesaj aldım. Mesajda bankaya bir miktar borcum olduğu, ödemediğim takdirde yasal işlem başlatacaklarını belirtiyorlardı. Şaşırmıştım, çünkü bankayla bütün ilişiğimi kestiğime emindim, hesabımı kapatalı uzun süre olmuştu. Olay netti, kapatma talimatı verdiğim hesabım kapatılmamıştı. Elimde her türlü belge mevcuttu. Bankaya gidip konuyu "yetkili…

Oku »

Tarık Beyhan Liberalizme Vicdani Reddi Sokmak[1][2] Vicdani ret ile ilgili İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi ya da Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi metinlerine bu yazıda atıfta bulunmayacağım. Zira hepimiz bu bilgilere zaten bir internet araması ile erişebiliyoruz.  Ben liberalizmde vicdani reddin dayanaklarına değinmek…

Oku »

Tarık Beyhan Arkadaşlar arasında siyasi görüş farklılıkları olabilir mi? Farklı partilere oy veren kişilerle arkadaşlık yapabilir miyiz? Tabi ki evet. Benim neredeyse bütün partileri destekleyen arkadaşlarım var. Siyasi emellerini yanlış bulabilirim, bunu eleştirebilirim, onlarla dalga geçebilirim. Onlar da aynılarını bana yapabilirler. Ne zamana kadar? Siyasi duruşları doğrudan bana zarar verene kadar.  AKP iktidarının ilk yıllarında da devlet şiddeti…

Oku »

Tarık Beyhan Amerika'da sosyal liberalizmin baskın hale gelmesi ile 'liberalizm' denilince insanların aklına sosyal liberaller ve hatta sosyal demokratlar gelmeye başladı. Benzer bir süreç Türkiye'de de yaşanmaya başladı. Kendine liberal demeyen, liberalizm ile uzaktan yakından alakası olmayan isimlere liberal denilen ülkemizde kendine liberal diyenler arasında da bir kavga koptu. Bu durum bazılarının kafası karıştırdı. Birbirinden çok farklı şeyler…

Oku »

Mustafa Aslan Yerel seçimlerin en büyük tartışması (yine) birbirini cahil olmakla veya halka üstten bakmakla suçlayan taraflar arasında geçti. Aydın olarak kabul edilen kalemlerin de bu tartışmada taraf olmaları benim için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Yine de bu tartışma, kısır ve çözüme gitmeyen bir laf dalaşı olmasıyla beraber, siyasette nelerin yanlış gittiğinin de iyi bir işareti. Yapıcı bir bakış açısı…

Oku »

Mustafa Aslan “Kardeşim Şevket, ... İttihat ve Terakki Cemiyeti idamıma hükmetmiş, idam olunacağım. Bunu nîm resmî (yarı resmi) bir surette tebliğ eylediler. Haberiniz olsun. Yalnız, arkadaşlardan bir şey rica ediyorum. Bana Hasan Fehmi’ye yaptıkları gibi mükellef (özenli, gösterişli) bir cenaze alayı tertip etmesinler. Demirciköyü’nde bir bayır tepesinde küçük ve garip bir köy kabristanı vardır. İstiyorum ki…

Oku »

Tarık Beyhan “Liberal” kelimesinin neredeyse sadece liberaller tarafından iyi manada kullanıldığı ülkemizde “liberalim” demek zor bir iştir. Kendine bir kere liberal demeyi göze almış birinin de liberal değerlere sahip çıkmaması çok manasızdır. Atilla Yayla bu ülkede liberalizmin yayılması için en çok emek harcamış kişilerden birisidir. Bu nedenle kendisine büyük saygı duyarım. Bir süredir kendisine saygısızlık…

Oku »

Yegane Hajiyeva Türkiye Cumhuriyeti başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bakü ziyaretine ilişkin Azerbaycan medyasında çeşitli yorumlar yazılmakta. Bu ziyaretin ortak siyasal amaçlardan kaynaklanan bir eylem olduğunu dile getirenler de varken, bazı yorumcuların kanaatince Erdoğan, Azerbaycan’ın da jeopolitik rotasını değiştirmeyi planlıyor. Bunun bölgede herhangi bir ters etki oluşturabileceğine ilişkin Erdoğan’ın bir endişe içerisinde olmadığı…

Oku »

Kubilay Atlay Bir tanıdığımın babası Kütahya’dan bir beldenin uzun yıllardır MHP’li belediye başkanıymış. MHP ile bir şekilde ters düşmüş, ancak başkanlığa tekrar aday da olmak istiyor, bula bula CHP’yi bulup tekrar aday olmuş. (Parantez içinde söyleyelim, aslında genel eğilim bu durumdakilerin Ak Partiye, olmadı Demokrat Parti, Büyük Birlik Partisi, Saadet Partisi gibi bir başka sağ partiye geçmesi yönündedir. Anadolu’da…

Oku »

Kubilay Atlay Seçimler sonuçlandı. Seçim öncesi tahminlerim doğru çıktı. Şimdi, seçim sonrası neler yapılabileceğiyle ilgili olarak Ankara Üniversitesi İnsan Hakları Anabilim Dalından Kerem Altıparmak’ın Facebook’tan yaptığı değerlendirmeyi paylaşıyorum:   “Her seçimin ardından olduğu gibi "muhalefet partileri halkı anlamadı, halkı hakir gördü" muhabbeti yine başladı. Ben ortada ne zafer, ne…

Oku »

Kubilay Atlay Benim siyasi algılarım biraz erken açıldı. Bu benim tercihim değildi, ama Star TV’nin yayınladığı ilk Irak harekâtını canlı izledim. Kardak kayalıkları krizi ile ilgili defter tutmuştum. Özal’ın “İcraatın İçinden” programlarını ciddi ciddi oturup dinlerdim.  Okuma yazmayı öğrenir öğrenmez önce gazetelerin dağıttığı birkaç ansiklopediyi baştan sona hatmetmiş, sonra da defterden koparttığım…

Oku »

Kubilay Atlay Harvard'lı bilim adamları, üniversitelerini yıkmak isteyen bir belediye başkanı ile uğraşmak zorunda kalmadıklarından olsa gerek, Big-Bang'in, yani evrenin oluşmasına neden olan büyük patlamanın bir kaç an sonrasına ilişkin bir kanıt bulmuşlar. Bu, evrenin oluşmasına ilişkin teorilerden büyük patlama teorisine ilişkin ciddi bir kanıt sunuyor. Diğer teoriler arasında zaten bu teori çok öne çıkmıştı, bilim adamları…

Oku »

Enes Özkan Ekmek sıcaktı belki, çoğu ekmeklerin aksine o gün. Elinden kayıp giden ekmeğin köşesini kemiremedi o gün. Terliğini şıplata şılata eve gitmek varken, rahatsız bir sedyeyle sarsılarak gitti hastaneye. Yiyemediği ekmeğin diyetiymiş gibi düştü 16 kiloya. Öldürülenler arasına katıldı katiller tarafından. Devletin baba bellendiği buralar pis kokuyor. Pis sırıtışlı, bol hesaplı, kullanışlı aptallı devlet, her şeye rağmen…

Oku »

Tarık Beyhan Hayatım boyunca cemaatten hiç hoşlanmadım. Cemaat üyelerinden bahsetmiyorum, bir kurum olarak cemaatten bahsediyorum. AKP'ye ise -bence bir liberalin/liberterin yapması gerektiği gibi- eski devleti zayıflatana kadar, olumlu işlerinde destek verdim. Aslansın, kaplansın dedim. Hiç oy vermedim.   “Tankın üstüne çıktım” havasında hikâyelerimi anlatmayacağım. Bir liberalin/liberterin ne yapması gerekiyorsa, hep yaptım. Neden…

Oku »

Gökçe Seven Bu çevirinin orijinali http://www.wendymcelroy.com/news.php?extend.4835 adresinde yayınlanmıştır. Yazar: Wendy McElroy Bir kadının kürtaj olma hakkını kabul etmemek demek liberteryenizmin dayanak noktasını inkar etmek demektir. Liberteryenizm ekseriyetle "the non-initiation of force" (güç kullanmaya öncülük etmeme) olarak ifade edilir; fakat güç kullanmaya öncülük etmek neden yanlış olsun ki? Cevap, daha…

Oku »

Kubilay Atlay Askerlik yaptığım yer ifade hürriyetinin sızmasının çok mümkün olmadığı bir yerdi. İçeriye giren gazeteler hep bir koro halinde haberler veriyorlardı ve televizyonda hep aynı kadının klibi dönüyordu. Klipteki kadının görüntüsü o kadar çok filtrelenmişti ki şebeke suyundan daha temizdi. Askerde bize askerliği zor eylemek için liseden itibaren aldığı eğitimin hakkını vermeye çalışan teğmen bir…

Oku »

Öner Yiğit Fikir alışkanlık yaratır. Dış dünyaya yansıtılan görüngü, numenmiş gibi algılanabilir ancak yine de çoğu zaman görüngünün “kendinde olan şey” olduğunu/olmadığını anlamak zordur, zaman ister. Bir fikrin fenomenolojik yönlerinden kurtulmak kolaydır. Ancak şayet  kişi bir dönem bir fikre bütün samimiyetiyle inanmış ve zihninde iz bırakmış, pençesinden kurtulamamışsa, buna rağmen farkında…

Oku »

Semih Bedir Çoğunluğu beyaz olan zenginler dünyadan kaçarak uzayda inşa ettikleri mükemmel ötesi bir mekan kurarlar ve adını da Elysium koyarlar. Bu cennette mutlu mesut yaşarlar. Onları sadece partilerde takılırken, havuza girerken, kısacası hiç çalışmadan  mutlu mesut yaşarken izleriz. Fakirler ise dünyada kalmışlar. Açlık, yoksulluk, sefalet, güvensizlik kol geziyor dünyada. Bu dünya bizim bildiğimiz dünyaya…

Oku »

Efe Kadir 1980 Darbesi'nin kalıcı hasarlarının başında YÖK geliyor. Akademik hayatı ve üniversiteleri pençe altında tutmak amacıyla oluşturulan bu kurum, gücünü her iktidarın kendi lehine kullanmasıyla bugüne kadar korudu. Üniversitelerin başının üzerinde sallanan, Demokles'in kılıcını biraz daha keskinleştirmek için geçtiğimiz günlerde Başbakanlık tarafından bir yönetmelik değişikliği yapıldı. Öncelikle…

Oku »

Soner Bastiat Son zamanlarda medyanın aslında çok sesli olduğu, hatta hükümete yakın medya organlarının bu çeşitlilik içerisinde azınlıkta kaldığı dillendirilmeye başlandı. Bunlara son örnek olarak, Atilla Yayla'nın dün Yenişafak Gazetesi'nde yazmış olduğu "Medya Kimin Kontrolünde?" başlıklı yazısı da eklendi. Şahsi olarak gönül bağımın bulunduğu ve uzun yıllardır hemen her görüşüne katıldığım…

Oku »

Pınar Genç Yeni bir anayasamız olacaktı, yetse de yetmese de anayasa komisyonu birbiriyle restleşmeden kendilerine oy verenleri temsil eden vekiller arasında oluşturulacak, darbe sonrası anayasa tarihin tozlu sayfalarına gömülecekti. Oysa ki biz bir türlü uzlaşamayan ve anayasa çıkaramayan mevcut komisyonlar bir başka baharı beklemeye koyulduk. Daha demokratik bir ülkeye belki de her zamankinden çok ihtiyacımız varken KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı…

Oku »

Kubilay Atlay Vicdani Ret, “bir bireyin politik görüşleri, ahlaki değerleri veya dinsel inançları doğrultusunda zorunlu askerliği reddetmesidir.”1 Burada önemli olan ve benim vicdani reddin bir insan hakkı olmamaklığını çıkardığım temel husus, bunun bir birey tarafından ve kendisi için askerliğin reddi olduğudur.Bir insan veya (örgütlü veya örgütsüz) bir insan topluluğu, devletin bazı uygulamalarından rahatsız olabilirler,…

Oku »

Enes Özkan Yeni yıla yeni yolsuzluk iddialarıyla girdik. Nasıl girdiysek öyle gidecek gibi bir müddet. Başbakan’ın kendine has üslubuyla konuşayım; “İki cephede de geri bas yok!”. İki tarafında elinde kozlar var. Bir tarafın elinde yolsuzluk iddiaları, diğer tarafta ise çözüm sürecinin sabote edildiğine dair inancı kamuoyuna yayabilme potansiyeli. Bu potansiyel adeta viral reklam gibi Başbakan’ın her konuşma metninin özünde…

Oku »

Burak Durgut Aşağıdaki yazı, Yıldıray Oğur'un 01.01.2014 tarihli yazısının  tersten okunanıdır.1. Savaşsızlık hali. Bir yaşına basan, çok şükür eskisi gibi ölüm haberleri almamızı engelleyen pasif hal yani; savaşsızlık hali. "Baharda inşallah savaş çıkmaz" diyenlerin hukuki reformlar, tmk'nın kaldırılması vb. gibi köklü değişiklikler beklediği ama iktidarın 1 senede ancak "özel okulda bir kaç…

Oku »

Öner Yiğit Mecelle'nin yazarı Cevdet Paşa, Osmanlı'nın son yüzyılındaki en büyük âlimlerden biridir. Cevdet Paşa'nın Maruzat isimli eserinde anlattığı bir olay zihniyet tarihimizi yansıtması bakımından son derece ilginçtir. Olay miladi 1857 yılında geçiyor. Paşa'nın anlattığına göre, İstanbul Tersanesinde "Fethiye" adlı bir "Kalyon-hümayun" inşa ediliyor ve bütün halk toplanmış, denize indirme…

Oku »

Kubilay Atlay Memento filmi nasıl geri sarıyorsa ben de ne yazık ki “insanların hakları neden vardır, bu haklar nelerdir, bu hakları insanlar neden kendi rızalarıyla sınırlandırmıştır, insanlar devlete neden katlanır, demokratik bir devlet neden demokratik olmayana göre daha meşrudur, demokratik bir düzende iktidar nasıl değişir, darbe nedir” diye gideceğimize en sonundan hikâyeye girdik. Şimdi, basamak basamak geriye doğru gitmek de çok anlamlı olmayacağından,…

Oku »

Muhammed Tuna Demokrasiyi, halkın yönetimi veya yönetimin halka karşı sorumlu olması olarak tanımlarsak üç aşağı beş yukarı doğru bir tanım yapmış oluruz. Son zamanlarda yaşanan hukuksuzluklar, yolsuzluk, devletin şeffaflığının azalması, vb. olayların karşısında, gerek iktidarın almış olduğu tavır gerekse fanatiklerinin almış oldukları tavır genel olarak demokrasinin arkasına sığınmak yönünde. Yapılmış olan adli kolluk düzenlemesi -ki…

Oku »

Efe Kadir Gerçek bir liberal demokrat olarak, her daim iktidarı savundum. Çünkü iktidar demek aynı zamanda devlet yani fiilen millet demektir. Bir liberalin ilk ve en önemli kuralı, devletine-milletine saygılı olmaktır. Bunun da en büyük göstergesi elbette sandığa saygı duymaktır. Sandıktan babam çıksa yerim!AK Parti(AKP yazanlar bildiğiniz gibi darbecidir.) hükümeti döneminde ülkenin demokrasisi, çağ atladı. Zaten…

Oku »

Kubilay Atlay  Türkiye’de eli kalem tutan, okumuş yazmış özgürlük savunucularının başında bir lanet var: mütemadiyen temelden bir şeyler anlatıp durmak zorunda kalıyorlar. Ciddi ve kaliteli akademisyenler normalde lisans öğrencilerinin amatör bloglarında yazmaları gereken şeyleri  yazmak zorunda kalıyorlar. Atilla Yayla, “uçak fiyatlarına tavan fiyat uygulaması yanlıştır” yazmak zorunda kalıyor örneğin. İktisat 1.…

Oku »

Faruk Saim Akhan Bir önceki yazıda hükümet ve taraftarlarının, yolsuzluk soruşturmasının arkasında iddia ettikleri gibi karanlık kötü niyetli odaklar dahi olsa cevaplamaları gereken sorular olduğunu belirtmiştim. Bu noktada (her ne kadar operasyonun arkasında olduğuna dair nesnel ve somut bir bilgimiz olmasa da medyası ve temsil kabiliyeti olan kişiler yoluyla operasyonu destekleyen) cemaate birkaç soru sormak gerekmekte. Tabiidir ki devleti yönetmek üzere meşru seçimlerle seçilen ve adli…

Oku »

Kubilay Atlay Bu çeviri, orjinali http://www.independent.org/ publications/tir/article.asp?a=877 adresinde bulunan Thomas Mayor’ın “Hunters-Gatherers: The Original Libertarians” isimli makalesinin tarafımca Türkçe’ye tercüme edilmiş halidir. Çevirmeye başladıktan sonra uzun süre elimde bekleyen bu makaleyi sonra nihayet çevirebildiğimde yazının çoktan çevrildiğini ve Liberal Düşünce Dergisi’nin 71. Sayısında…

Oku »

Burak Durgut Ülkemiz demokrasi tarihi çok yeni olması ve demokratikleşme süreçlerinin sık sık darbelerle ya da krizlerle kesintiye uğraması dolayısıyla sağlıklı bir demokratik tartışma ortamının gelişmediği bir ülke. Askeri vesayetin etkisini kaybetmesi ve ekonominin “görece” stabil hale gelmesiyle bu tartışma ortamı gelişmeye başladı. Ancak şimdi de geçmişteki kesintilerin açtığı yaralar her tartışma durumunda birden kanamaya başlıyor ve rasyonel değerlendirmeler…

Oku »

Korkmayın!

Burak Durgut İnsanlık tarihine dönüp baktığımızda, bugünlere gelmek için yüzlerce rasyonel düşünce sahibinin yakılışına şahit oluruz. Dogmalara, tabulara, sorgulanmamış “düşüncecik”lere karşı içinden gelen “ezberlerinizden bıktım, düşünceleri sorgulamak yerine onlara düşünmeden bağlanmanızdan bıktım” diyen cesur insanlarla doludur tarih. Aklın insanın sahip olduğu en önemli aparat olduğunu düşünmek ve efsanelere, komplolara, mesnetsiz dogmalara karşı çıkmak…

Oku »

Faruk Saim Akhan Dört bakan ve oğullarını da zanlı olarak içeren yolsuzluk operasyonu pek çok farklı algılamayı da ortaya serdi. Bu yazıda hükümetin bakışını ele alacağım. Sonraki yazıda gündemin diğer taraflarıyla devam edeceğim. Hükümet cenahında operasyonun ihtiva ettiği ağır ithamlardan ziyade arkasında kimin olduğu temel sorun gibi görünüyor. Hatta başbakan birinci ağızdan bu operasyonun hükümete karşı bir komplo olduğunu iddia etti. Anayasaya aykırılık pahasına…

Oku »

Kubilay Atlay “Ticaret ne kötü bir şey değil mi. Keşke hiç olmasaydı. Heyhat, insan tabiatında var, kurtulmak mümkün değil. Yine de ticareti mecbur kaldığımız ölçüde tüccarlara (yani akademisyen olamayacak kadar aptal olanlara) bıraksak, en azından akademi gibi kutsal alanlarımızı ticaretin pis kokusundan uzak tutabilsek ne güzel olur.” Böyle bir yazıyla karşılaşınca hiç şaşırmıyorsunuz değil mi. Sadece Türklerde değil dünyadaki hemen bütün akademisyenlerde…

Oku »

Kürşat Çetinkoz TAPDK'nın tartışma yaratan yönetmeliğini okudum sadece fikir sahibi olmanız için söylüyorum satış cümlesi sadece 259 defa geçmiş bu bile amacın ne olduğunu az çok gösterir bir bilgi. Ancak kendinizde okuyun ona göre karar verin derim. Şu linkten ulaşabilirsiniz: http://www.tapdk.gov.tr/0701.asp Türkiye Cumhuriyetinde hükümetlerin politikalarında bir iki yüzlülük arıyorsanız gençlik üzerine politikalara bakmanız yeterlidir. Her türlü cezai ehliyetinize akıl sağlığınızla…

Oku »

Ekin Can Genç Klişe ifadeyle, bireyler başka bireylerin özgürlüğüne zarar vermemek şartıyla istedikleri her şeyi yapmakta özgürdürler. Liberal gelenekte adına "zarar prensibi" denen bu anlayış birey özgürlüğünün merkezini oluşturur. Bir liberal başörtüsü takma özgürlüğünü buna dayanarak savunur; çünkü başörtüsü bireyin bedenini ilgilendiren bir karardır ve başka bireylerin özgürlükleri bundan etkilenmez. Muhafazakarlar, İslamcılar ve Kemalistler, "Kuran'da başörtüsü…

Oku »

Öner Yiğit Ak Parti’nin bugünlerde ciddi kafası karışık. 2003’te özgürlükçü, hoşgörülü bir dille, liberal değerlerleri savunarak iktidara gelen bir parti, 3. dönemiyle birlikte henüz türü belirlenemeyen bir evrim geçirme süreci içerisinde. Baksanıza! 2003’te seçim vaatlerinden biri “YÖK’ü kaldıracağız” iken bugün bu politika “harçları kaldıracağız”a dönüştü, ve nihayetinde harçlar da kaldırıldı. YÖK kaldırılsaydı…

Oku »

Faruk Saim Akhan Başbakan Erdoğan, son açıklamalarında daha önce de vaat ettiği dersanelerin kapatılması konusunda kararlılığını vurguladı. Dersanlerin kapatılmasının piyasaya açık bir müdahale olmasınıu bir kenara bırakıp pragmatist yaklaşalım. Dersanelerin yasaklanmasının topluma nesnel bir faydası olabilir mi? Bunun için öncelikle dersanenin ne olduğunu, piyasadaki karşılığını tanımlamak gereklidir. Dersaneler, genel olarak, rekabet koşullarında kurumsallaşmış özel…

Oku »
© 2013 3H Hareketi. Powered by Akıl Ofisi