Biz Kimiz?

3H Hareketi, ismini aldığı Hürriyet, Hukuk ve Hoşgörü değerlerinin toplumsal ve siyasal hayatımızda bilinçli bir şekilde yer edinmesi için çalışmalarını sürdüren, Türkiye'nin tek liberal gençlik hareketidir.

3H Hareketi üyeleri olarak bizi buluşturan ise ifade özgürlüğü, inanç ve inanmama özgürlüğü, ekonomik özgürlükler ve sınırlı devlet gibi, birlikte yaşamanın temel unsurlarına olan inancımız; yapıcı bakış açımız, siyasal tabulara olan mesafemiz ve daha adil, özgür ve müreffeh bir dünyanın mümkün olduğu hayalimiz doğrultusunda akademik ve güncel alanlarda ürettiğimiz çözümler.

Özgürlükçü düşüncenin farklı akımlarından gençlerin kurduğu ve sürdürdüğü 3H Hareketi, 2006 yılından bu yana, tartışmaları, seminerleri, eylemleri ve kampanyaları ile Türkiye toplum ve siyasetinde cılız olan özgürlükçü sesi yükseltiyor.

"Dünyada bize cenneti vadedenler, cehennemden başka bir şey meydana getirmediler."

Karl Popper

Hakkımızda Sık Sorulanlar

3H Hareketi'nin genel faaliyetleri nelerdir? 
3H Hareketi, aktivist ve entelektüel olmak üzere iki yanı bulunduğunu belirtmekten her zaman gurur duyar. Bizler eylemlerimizle illiberal politikalara kamuoyunun tepkisini çekmekle beraber, 3H Hareketi üyelerinin, yani birbirimizin, entellektüel seviyesini de yukarılara çekme amacındayız. Bu amaç doğrultusunda makale okumaları yapıyor, film izliyor, ülke çapında paneller ve seminerler düzenliyor, en güzeli de, tartışıyoruz. 

3H Hareketi'ne katılmanın herhangi bir şartı var mıdır? 
Özgürlüğü seçen, özgür olmanın yollarını arayan, bu konuda üretim yapıp paylaşmak isteyen herkes kendisini 3H Hareketi'nin bir üyesi varsayabilir. 

3H Hareketi'nin parçası olmak isteyen birisinin hangi yolları izlemesi gerekir? 
3H Hareketi'ne katılmak isteyenler contact@3hhareketi.org adresine e-posta gönderip bilgi alabilecekleri gibi, düzenli cuma toplantılarımıza katılarak bizleri daha yakından tanıyabilir, arzu ederlerse 3H Hareketi'nin bir gönüllüsü olarak, kendi üretecekleri projelerde veya devam etmekte olan çalışmalarımızda görev alabilir, tartışmalara katılabilirler.

Manifestomuz

 1. Hayat, Hürriyet ve Mülkiyet bireyin doğal haklarıdır. Bu haklar hukukla korunur ve hükümetler hukukun üstünlüğüne saygı duymalıdır. Toplumda hoşgörü hakim olmalıdır.
 2. Ekonomi yönetilemez ve yönlendirilemez.
 3. Bireylerin dini ya da seküler inançlarına, cinsel kimlik ve yönelimlerine saygı duyulmalıdır.
 4. Bireyler kanaatleri ve inançları doğrultusunda örgütlenme, düşünce ve inançlarını yayma özgürlüğüne koşulsuz sahip olmalıdır.
 5. Bireylere yönelik yer, zaman kısıtı içeren; şiddet ve düşmanlık unsurları barındırmayan her türlü düşünce özgürce ifade edilebilmelidir.
 6. Devlet kurumları bireylerin hayatları üzerinde tasarrufta bulunma hakkına sahip olmamalıdır.
 7. Kamu görev ve hizmetleri etkinlik ve verimlilik kıstasları gereği özelleştirilmelidir.
 8. Bireylerin özgürlükleri diğer bireylerin özgürlükleriyle sınırlıdır. 
 9. Çocukların nasıl bir eğitim alacaklarına ebeveynleri karar vermelidir.
 10. Hiçbir birey ya da kurum hukuki denetimden muaf tutulmamalıdır.
 11. Vergi adaleti için, artan oranlı ve gelir üzerindeki yüksek vergilendirmeye son verilmelidir. 
 12. Devletin dini olamaz, devlet kendi amaçları için dini kullanmamalıdır. Devlet herhangi inancı desteklememeli ya da engellemelidir.
 13. Savaş sadece savunma amacıyla yapılırsa meşrudur. 
 14. Mağduru olmayan suç olmamalı, gönüllü anlaşmalar suç kapsamına alınmamalıdır.
© 2013 3H Hareketi. Powered by Akıl Ofisi