Liberal Gençlik Kongresi 2014 Özel Toplantısı Ankara

  • 25 Kasım 2014
  •     


22-23 Kasım'da Akar Hotel International'da gerçekleşen Liberal Gençlik Kongresi 2014 Özel Toplantısı Ankara'da, serbest piyasayı, çevreciliği, ifade özgürlüğünü, liberal demokrasiyi ve liberteryenizmi konuştuk. Geçtiğimiz ekim ayının sonunda gerçekleşen LGK2014 çalıştaylarının raporunu açıkladığımız toplantıya, Prof değerli akademisyen ve yazarlar konuk oldu. 

22 Kasım günü yapılan workshopların çıktılarını değerlendirmek üzere, 23 Kasım günü  4 ayrı oturum düzenlendi:

Doç. Dr. Bican Şahin ve Dr. Seval Yaman ile liberteryenizm ve klasik liberalizm,
Prof. Dr. Fuat Oğuz ve Prof. Dr. İbrahim Özdemir ile kapitalizm ahlakı ve serbest piyasa çevreciliği,
Av. Orhan Kemal Cengiz ve Yrd. Doç. Dr. Melih Yürüşen ile liberal demokrasilerde ifade özgürlüğü, nefret söylemi ve fanatizm,
Prof. Dr. İhsan Dağı ve Doç. Dr. Burak Bilgehan Özpek ile liberalizm ve insan hakları ekseninde dış politika
konularını değerlendirdik.

Diğer etkinlik fotoğrafları için fotoğrafları için Facebook linkimize tıklayabilirsiniz.
 

     
         
     
         
     

 

 

 


© 2013 3H Hareketi. Powered by Akıl Ofisi