Avrupa Birliği Minvalinde STK'lar ve İfade Özgürlüğü

  • 10 Haziran 2014
  •     

3H Hareketi 17 Mayıs’ta FNF İstanbul ofisinde “Avrupa Birliği Minvalinde İfade Özgürlüğü ve Avrupa Birliği Sürecinde STK’ların Rolü” başlığı altında bir çalıştay düzenledi. Çalıştay öğleden önce 2 oturum ve öğleden sonra masa toplantıları şeklinde devam etti.

 

Öğleden önce yapılan oturumlardan ilkinde Avrupa Birliği Sürecinde STK’ların Rolü üzerine Bilgi Üniversitesinden Emre Gönen katılımcılara konuşmasını yaptı. Emre Gönen genel olarak AB sürecinden uzaklaşılmasının hem Türkiye hem AB açısından nedenlerini anlattı. Konuşmasını STK’ların bu süreçteki rolleri üzerine yoğunlaştıran Gönen, AB sürecine olan inancın zayıflamasından ötürü STK’ların da süreçten uzaklaşma eğiliminde olduğunu belirtti. Öte yandan, sürecin nihayete erdirilebilmesi için kesinlikle sivil toplumun aktif rol oynaması gerektiğinden bahsetti. Emre Gönen’den sonra aynı oturumdaki ikinci konuğumuz Okan Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırmaları Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Zeynep Alemdar konuşmasını yaptı. Zeynep Alemdar, konuşmasına akademik alanda yapılan çalışmalardan bahsederek başladı. Konuşmasına bugüne kadar STK’lar tarafından yapılan, AB sürecine yönelik girişimlerden örnekler veren Alemdar STK’ların aslında toplumun bir yansıması olduğundan bahsetti.

İkinci oturumun konusu Avrupa Birliği Minvalinde İfade Özgürlüğü olarak belirlenmişti. Bu doğrultuda ilk konuşmacı T24 gazetesinden Arzu Yıldız oldu. Arzu Yıldız genel olarak yazılı ve görsel basının ifade özgürlüğü açısından bir özetini sundu. Yaptığı sunumda basın bünyesinde ifade özgürlüğünün kısıtlanmasının nedenlerinden ve yöntemlerinden bahseden Yıldız, baskı ortamında otokontrol mekanizmasının da ifade özgürlüğü önünde bir engel olduğunu belirtti. Arzu Yıldız’dan sonra Alternatif Bilişim Derneği Başkanı Ali Rıza Keleş son gelişmeler ışığında internet ortamında ifade özgürlüğünün hâlinden bahsetti. Torba yasa bünyesinde geçen internet düzenlemesinin veri gizliliği açısından sıkıntılar doğurduğuna işaret eden Keleş, kullanıcıların gözetlenme kaygısıyla hareket ettiğinden bahsetti. Büyük sosyal medya sitelerinin de çok güvenilir olmadığı da yine Keleş’in değindiği konulardandı.

Öğleden sonra bu iki konuyla ilgili masa toplantıları gerçekleştirildi. 3H Hareketi ve Genç Avrupalılar Derneği üyesi katılımcılar iki gruba bölünerek gün içinde konuşulanlardan hareketle iki adet çözümleme yazdılar. Bu iki konuyla ilgili durum tespitleri yapıldı önce katılımcılar tarafından sonra çözüm önerileri geliştirildi. Yazılan çözümlemeleri aşağıda görebilirsiniz.

 


© 2013 3H Hareketi. Powered by Akıl Ofisi