Özgürlük Yolu Ankara'dan geçti!

  • 04 Mayıs 2014
  •     

Özgürlük Yolu’nun bu seferki durağı Ankara’ydı. “Liberal Demokrasi ve Türkiye Pratiği” başlığıyla yapılan etkinlikte dört farklı oturum yapıldı.

Oturumların ilkinde Hacettepe Üniversitesi’nden Doç. Dr. Bican Şahin konuştu. Şahin, sunumunda liberal demokrasilerin temel niteliklerinden bahsederek, iktidarların liberal demokrasilerde çizilmiş sınırları olduğuna vurgu yaptı.  Radikal Gazetesi yazarı Orhan Kemal Cengiz’e ait olan ikinci sunumda illiberal demokrasilerin varabileceği durumları dile getirilerek, Türkiye’deki demokrasi anlayışının liberal demokrasilerden çok uzak olduğu kaydedildi. Yrd. Doç. Burak Bilgehan Özpek, üçüncü sunumda devletlerin oluşumundan sonra çıkan diplomatik ilişkilerden ve dış politikalarda liberallerin görüşlerini ele alan düşüncelerden bahsetti. Son oturum Prof. Dr. Fuat Oğuz’a  aitti. Fuat Oğuz, piyasanın neden özgür olması gerektiğinden ve serbest piyasalar ile devletçi piyasaların arasındaki farklılıklardan bahsetti.

Oturumların sonunda öğrenciler üç farklı gruba ayrılarak, gün içindeki sunumlara yönelik üç soruyu cevapladılar. Katılımcı öğrenciler bu yolla fikirlerini ifade etme olanağı bularak, sunumdan verimli bir şekilde ayrılmış oldular.


© 2013 3H Hareketi. Powered by Akıl Ofisi