Bir afiş eksiğiz

  • 23 Nisan 2014
  •     

Biz "devrimci" değiliz, devrimci olduğunu söyleyenlerin savunduğu ifade özgürlüğü, protesto özgürlüğü, insanların eşitliği, hukukun üstünlüğü gibi ilkelerin hepsini bizler kendi ideolojimiz çerçevesinde farklı açılardan savunuyoruz. Türkiye'de ciddi bir muktedir faşizmi almış başını giderken, Samsun'da iktidar yanlıları, arkadaşlarımıza afişimizi astırmazken, Ankara'daki 'devrimci'lerin de tıpkı iktidar gibi "burada muktedir biziz, ifade özgürlüğünüzü tanımayız" diyerek arkadaşlarımıza afiş astırmadıklarını öğrenmiş bulunuyoruz. "Hukuk"un ve "hürriyet"in hiç olmadığı ülkemizde bunların yeşermesi için hiç değilse "hoşgörü"nün var olmasını diliyor ve endişelerimizi kamuoyuna arz ediyoruz.


© 2013 3H Hareketi. Powered by Akıl Ofisi