Özgürlük Yolu Samsun'daydı

  • 18 Mart 2014
  •     

3H Hareketi, Özgürlük Yolu projesi kapsamında Samsun’da öğrencilerle bir araya geldi. Liberal değerlerin anlatıldığı etkinlikte 4 farklı oturum yapıldı.

Oturumların ilkinde sözü alan Doç. Dr. Murat Borovalı, John Rawls’un sosyal devlete ilişkin teorisinden bahsetti.

İkinci oturum 3H üyesi Burak Durgut’a aitti. Durgut, sunumunda adaleti sağlamak için üretilmiş sosyal devletin adaletsizliğe sebep olduğunu dile getirdi.

Üçüncü oturumda sözü tekrardan alan Borovalı, sosyal devlet ve minimal devletin karşılaştırmasını yaparak, sosyal devlet teorisinin Nozickçi minimal devlet anlayışından daha faydalı olduğu tezini ileri sürdü.

Son oturumda sözü tekrardan alan Burak Durgut, katılımcılara ifade özgürlüğü kavramını ve önemini anlattı.

Oturumların sonunda ise üç farklı gruba ayrılarak, katılımcı öğrencilerin sosyal politikaların ve ifade özgürlüğünün sınırı konusunda tartışma yapması sağlandı. Katılımcılar tartışma sonunda sundukları raporlarla kendilerini ifade etme imkanı bulurken, etkinlikten memnun bir şekilde ayrıldılar.


© 2013 3H Hareketi. Powered by Akıl Ofisi