3H Hareketi Aksaray'daydı

  • 18 Mart 2014
  •     

3H Hareketi, Özgürlük Yolu projesi kapsamında 1 Mart’ta Aksaray’daydı. Aksaray’daki öğrencilerle bir araya gelinen “Liberalizmin Temel Değerleri” etkinliğinde 4 oturum yapıldı.

Program moderatörü Volkan Ertit ve koordinatörü Muhammed Tuna’nın tanıtım konuşmalarından sonraki ilk sunumda Prof. Dr. Mustafa Acar liberalizmin temel ilkelerini tanıttı. Acar, özgürlük ve hoşgörü kavramları çerçevesinde yaptığı sunumda liberalizm ve diğer akımların bu kavramlara olan bakışını karşılaştırdı.

İkinci oturumda Bilal Sambur yaptığı konuşmada din özgürlüğünden bahsetti. Dini çoğulculuğun gerekliliğini dile getirerek, seküler bir devletin din ve vicdan özgürlüğünün güvencesi olacağını kaydetti.

Üçüncü oturumda Yusuf Şahin, Türkiye’de liberal değerlerin kökleşmemesinin temel nedenleri üzerinde duruldu. Şahin, devletin tanrısal bir varlık gibi görüldüğü, bu durumun sebebinin de ülkemizdeki eğitim anlayışı olduğunu savundu.

Son oturumda bir sunum yapan Melih Yürüşen, ifade özgürlüğünün kavşak bir özgürlük olduğundan ve hoşgörüyle birlikte anılması gerektiğinden bahsetti.

Oturumlardan sonra katılımcı öğrencilerin üç farklı gruba ayrılarak, sunum konuları hakkında tartışma yapması sağlandı. İfade ve din özgürlüğü konusunda yaptıkları tartışmalarla fikir alışverişinde bulunan öğrenciler, etkinlikten verimli bir şekilde ayrılmış oldular.


© 2013 3H Hareketi. Powered by Akıl Ofisi