İnternet yasasını protesto ettik

  • 09 Şubat 2014
  •     

Hükümetin interneti düzenleme iddiasıyla meclisten jet hızıyla geçirdiği yasayı Galatasaray Lisesi önünde bilgisayarlarımızı çöpe atarak protesto ettik. Hepimiz farkındayız ki bu yasa ile tüm internet kullanıcıların mahremiyet hakları ihlal edilmekle birlikte ifade özgürlüğü kısıtlanmakta ve yargıdan muaf olan bürokratlara site kapatma yetkisi verilerek yargı bypass edilmektedir.

3h

Aşağı basın bildirimizi sunuyoruz.

Saygıdeğer Basın Mensupları,

Bugün burada toplanmamızın nedeni, basın ve ifade özgürlüğü konularında, ülkemizi daha da boğucu bir hale getiren yeni internet yasasını protesto etmektir.

AKP hükümeti, uzun bir zamandır arzuladığı, interneti kontrol altına alma hayaline nihayet kavuşmuştur. Ancak hükümet şunu bilmelidir ki, ileri demokratik ülkelerde, meclise böyle yasalar sunulmaz. Bu tür yasaların benzerlerini ancak Kuzey Kore gibi kapalı diktatörlüklerde görürsünüz. Bu yasa, açıkça, temel hak ve hürriyetlerin ihlali anlamına gelmektedir.

Sözkonusu internet yasasıyla beraber, artık hakim de hükümettir, savcı da hükümettir, mahkeme de hükümettir. Zira internet siteleri, mahkeme kararı olmadan, tek bir kişinin isteğiyle yasaklanabilecektir. Bu yasa sayesinde, yine mahkeme kararı olmadan, istenilen kullanıcının profili, hangi sitelere girdiğine kadar ayrıntılı tüm bilgiler anında görüntülenebilecektir. Bunlar apaçık, özel hayatın gizliliğini ihlal eden uygulamalardır.

Sözkonusu yasayı protesto etmek amacıyla, evimizden getirdiğimiz bilgisayarlarımızı çöpe atıyoruz. Umarız bilgisayarların çöpe gitmesine sevinmek yerine, mesajımızı doğru algılayıp, bizleri üzen bu yasayı ortadan kaldırmaya çalışırlar. 

Son umudumuz, Cumhurbaşkanı’nın, yasayı titizlikle inceleyip, gerek İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne, gerekse Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olan bu durumun önüne geçmesidir.

Saygılarımızla,
3H HAREKETİ

 


© 2013 3H Hareketi. Powered by Akıl Ofisi