Etkinlikler

Teknolojik değişme ile toplumsal, kültürel, ekonomik ve askerî ihtiyaçlar arasında nasıl bir bağ vardır? Teknolojik ilerlemeden doğan ürünler neden bu kadar çok çeşitlidir? Teknoloji devletsiz bir dünya düzenini sağlayabilir mi? Vergisiz ve sınırsız ticaret mümkün mü?

Bu soruları tartışacağımız toplantımıza hepiniz davetlisiniz.


Yer: Friedrich Naumann Vakfı Cumhuriyet cad. Belvu Apt. No: 107 / 2 Elmadağ - Şişli / İSTANBUL

Facebook etkinlik linki: 
https://www.facebook.com/events/859744007433205/Etkinlik Tarihi: 17 Nisan 2015, Cuma Saat: 19:30


© 2013 3H Hareketi. Powered by Akıl Ofisi