Etkinlikler

3H Hareketi olarak bu hafta Doç. Dr. Ahu Tunçel'i ağırlıyoruz. 

Toplantımızda Kıta Avrupası ve İngiliz Aydınlanma geleneklerinin farkları, iki farklı aydınlanmanın dayandığı akıl kullanımının epistemolojik ve etik öncülleri ile söz konusu akılcılık iddialarının modern dünyada yarattıkları siyasal etkiler üzerinde durulacak. Ayrıca iki Aydınlanma geleneğinin arka planında yatan klasik düşünce gelenekleri, liberal demokrasi ve cumhuriyetçi demokrasi arasındaki farklar, "ortak iyi"nin, siyasetin ve özgürlüğün anlamları da toplantımızda ele alınacaktır.

Tüm özgürlük dostlarını bekliyoruz.
 

Yer: Friedrich Naumann Vakfı Cumhuriyet cad. Belvu Apt. No: 107 / 2 Elmadağ - Şişli / İSTANBUL

Facebook etkinlik linki: 
https://www.facebook.com/events/775619032535071/Etkinlik Tarihi: 20 Mart 2015, Cuma Saat: 19:15


© 2013 3H Hareketi. Powered by Akıl Ofisi