Etkinlikler

Hak ve özgürlükleri savunmamızın nedeni nedir? Adalet neden önemlidir? Saldırmazlık prensibi, mülkiyet hakkı ve her bireyin kendinin sahibi olduğu ilkesi gibi liberal değerlerin temeli nedir? Bütün bu kavramlar kendiliğinden bir değere mi sahiptir, yoksa sonuçsal olarak fayda getirmesi sebebiyle mi "iyi"dir? Hakların kural olarak değerini öne süren deontolojinin çıkmazları nelerdir? Deontolojinin antitezi olarak, hak ve özgürlüklere toplam mutluluğu artırması sebebiyle değer veren faydacı yaklaşımı zorlayan felsefi sorunlar nelerdir?

3H Hareketi üyesi Ahmet Altundal'ın sunumuyla bu soruları tartışacağımız toplantımıza davetlisiniz.

Konuyla ilgili önerilen kaynaklar: 

Immanuel Kant - Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi
Jeremy Bentham - Yasamanın İlkeleri
John Stuart Mill - Faydacılık
Cennet Uslu - Doğal Hukuk ve Doğal Haklar
 

Yer: Friedrich Naumann Vakfı
Cumhuriyet cad. Belvu Apt. No: 107 / 2 Elmadağ - Şişli / İSTANBUL

Facebook etkinlik linki:

https://www.facebook.com/events/1028511340499235


 


Etkinlik Tarihi: 23 Ocak 2015, Cuma Saat: 19:15


© 2013 3H Hareketi. Powered by Akıl Ofisi