Etkinlikler

Soma faciası sonrası bazı liberteryenlerin ideal dünya düzenlerini yeniden gözden geçirmeleri gerekli midir? Özel mülkiyetten yola çıkarak gönüllü köleliği dahi meşru kılabilecek kadar radikalleşmeye meyilli bu bakış açısına karşı insan hakları temelli sosyal adalet ilkesini şeytanileştirmemiş yeni bir liberal anlayış mümkün mü?

Facebook etkinlik linki:

https://www.facebook.com/events/651094148308414/


Etkinlik Tarihi: 23 Mayıs 2014, Cuma Saat: 19:15


© 2013 3H Hareketi. Powered by Akıl Ofisi