Etkinlikler

Bu hafta cuma toplantısında, Kubilay'ın sunumuyla, ifade özgürlüğünün içeriğini inceleyecek, savunucularınca neden savunulduğuna bakacak, dünyada ve Türkiye'de ulusal ve uluslararası mevzuatta ifade özgürlüğünün günümüzdeki durumunu kısaca dinleyecek, ifade özgürlüğünün sınırları üzerindeki tartışmalara genel bir bakış atıp, pornografi hakkını ifade hürriyeti üzerinden inceleyeceğiz. Freedom House'un son raporu üzerinden Türkiye'de basın özgürlüğü de tartışma konularımızdan biri olacak.

Facebook etkinlik linki:
https://www.facebook.com/events/1401844460099352/


Etkinlik Tarihi: 09 Mayıs 2014, Cuma Saat: 19:15


© 2013 3H Hareketi. Powered by Akıl Ofisi