Etkinlikler

Günümüzde demokrasi evrensel bir değer olarak yükselmiş bulunuyor. Demokrasi kavramının fetişlestirilmesine varan bir ideolojik bombardıman, onun serinkanlı değerlendirilmesinin en büyük engeli olurken, ilkelerinin, içeriğinin ve biçiminin uygulamalardan yola çıkılarak ne olduğu, ne olması gerektiği ve ne olabileceğini tartışmayı da güçleştiriyor. Günümüzde demokrasiye olan güven yaygınken, demokratik kurumlara güvenin azalması, demokratik seçimlerle antidemokratik yönetimlerin seçilme olasılığı, yönetimlerin demokratik taleplere duyarlılığı oranında sistemin etkisizleşmesi ya da temsil edilebilirlikle yönetilebilirlik arasindaki karşıtlık demokrasinin bilhassa liberal demokrasinin paradokslarından bir kısmıdır. Hiyerarşilerin yıkıldığı, kapalı sistemlerin dışa açıldığı, kitlelerin baskısının toplumsal değişimin motoru olduğu günümüzde, teknolojik devrim, ideolojilerin demokratikleşmeyi kaçınılmaz gösterebilmis olması çoğu kimsenin demokrasiyi benimsemesine ve demokrasinin en tartişılmaz meşruiyet kaynağı olarak görülmesine yol açmıştır. Ancak özgür ve adil seçimler, erkler ayrılığı, temel haklarin korunması ve hukukun üstünlüğüne dayanan - dayanması gereken liberal demokrasi, bu değerlerin uygulamalarda gerı bırakılması sebebiyle illiberal hale gelmektedir.  Peki anayasal liberalizm olarak tanımlanabılecek bu denetimin özünde demokrasi ile ilgisi var mıdır? Demokrasiye muhtaç midir? Anayasal liberalizm yönetenlerin seçilme süreçleri ile mi yoksa yönetimin amaçları ile mi ilgilidir? Amaç olduğu kabulünde anayasal liberalizmin uygulanabilirliğini sağlamak için alternatif sistemler mevcut mudur? Seminerimizde Kerem Tibuk ile tüm bu sorularin cevabını birlikte arayip tartışacağız.

Facebook etkinlik linki:


http://www.facebook.com/events/595318890543928/?ref_notif_type=plan_user_invited&source=1


Etkinlik Tarihi: 27 Mart 2014, Perşembe Saat: 19:15


© 2013 3H Hareketi. Powered by Akıl Ofisi