Etkinlikler

Bu sunumda Rodney Stark ve Roger Finke'in Dinlerin Serbest Piyasası teorisi ele alınacak. Bu bağlamda dinler; modası geçmiş bir mitsel hikayeye yüzyıllardır süregelen irrasyonel inanışlar bütünü olarak değil, hayatta insanların sahip olamadıkları nesnelere dair onlara tatmin sağlatan dev organizmalar olarak ele alınacak. Tazmin/tatmin sağlayıcı olarak dinin, ABD ve Kuzey Avrupa bağlamında ne gibi evrimler geçirdiği ele alınacak.

Sunum, toplumlar hangi koşullarda dindarlaşır, hangi koşullarda dinsizleşir, insanları ibadet pratiklerine iten faktörler nelerdir gibi bir dizi soruya cevap verme amacı taşıyor.

Yer: Friedrich Naumann Vakfı Cumhuriyet cad. Belvu Apt. No: 107 / 2 Elmadağ - Şişli / İSTANBUL

Facebook etkinlik linki: https://www.facebook.com/events/822610631204847/


Etkinlik Tarihi: 20 Mayıs 2016, Cuma Saat: 19:15


© 2013 3H Hareketi. Powered by Akıl Ofisi