Etkinlikler

Özgürlük nedir?

Bu soruya verilen en genel cevap "zorlamalar olmadan istediğini yapabilmek" olacaktır. Ancak bu basit gibi görünen cevap bile başka sorulara gebedir.

Zorlamayla neyi kastederiz? Sadece "güçlü"lerin kaba kuvveti midir bizi özgür olmaktan alıkoyan, yoksa bizi engelleyen görünmez zincirler mi vardır? Özgürlük, bir şeyleri yapmaktan alıkonmamak mıdır, yoksa eylemlerimizi gerçekleştirmeye muktedir olmak mıdır? Otoriteler güçsüz bireyleri "güçlendirmek" amacıyla onlar adına hareket edebilir mi?

Özellikle sol ideolojiler ve liberalizm arasındaki en derin çatışma alanını oluşturan pozitif ve negatif özgürlük kavramlarını Isaiah Berlin'in "İki Özgürlük Kavramı" makalesi eşliğinde, güncel örneklerle de tartışacağımız sunumumuza davetlisiniz.

Makale linki: http://bit.ly/ikiozgurluk

Yer: Friedrich Naumann Vakfı Cumhuriyet cad. Belvu Apt. No: 107 / 2 Elmadağ - Şişli / İSTANBUL

Facebook etkinlik linki: https://www.facebook.com/events/1019938108085891/


Etkinlik Tarihi: 06 Mayıs 2016, Cuma Saat: 19:15


© 2013 3H Hareketi. Powered by Akıl Ofisi