Etkinlikler

Gelişmişlik göstergelerinin sığlığı, özellikle 2008 Finansal Krizi ile beraber, sorgulanır hâle gelmiştir. Bu sorgulama, özellikle baskın “gelire dayalı gelişmiş ölçütlerine” yönelirken, beraberinde birçok farklı seçeneği ekonomi yazınıyla tanıştırmıştır. Uluslararası yazında, OECD’nin Better Life Index’i ya da Human Development Index bilinen örneklerdir. Türkiye’de ise bu konu yeni yeni tanınırlık kazanmaktadır. Farklı yaklaşımların hayatımıza girmesinde TÜİK’in Yaşam Memnuniyeti Anketi’nin (YMA) etkisi büyüktür. Bu veri seti 2004 yılından beri toplanmakta olup, 2013 yılında şehir düzeyinde veri toplanmıştır. YMA mutluluk, iş memnuniyeti, sağlık memnuniyeti gibi hayatın farklı alanlarından sorular içermekte ve bu sorulara verilen cevapların analiziyle Türkiye’deki bireylerin mutluluğu ve öznel iyi oluşu zaman içerisinde takip edilebilmektedir. Bu sunumda “mutluluk” ve “öznel iyi oluş” denilince yazarların ne anladığı ve okurların aklında ne gibi kavramların belirebileceği tanıtılacak olup; bahsi geçen kavramların zaman içerisindeki seyri ve bireylerin hangi kararları vererek “daha mutlu” veya “daha müreffeh” olabileceği tartışılacaktır.

Yer: Friedrich Naumann Vakfı Cumhuriyet cad. Belvu Apt. No: 107 / 2 Elmadağ - Şişli / İSTANBUL

Facebook etkinlik linki: https://www.facebook.com/events/1707305982856767/

 


Etkinlik Tarihi: 25 Mart 2016, Cuma Saat: 19:15


© 2013 3H Hareketi. Powered by Akıl Ofisi