Etkinlikler

Yar. Doç Mehmet Ali Tuğtan'ın sunumuyla "Suriye Krizi ve Türkiye: Dış Politikada İdealizmin Sonuçları" etkinliğimize davetlisiniz.

Suriye krizinde Türkiye’nin izlediği dış politikayı anlamlandırmak için, öncelikle o politikanın mimarının düşünce yapısını incelemek gerekir. Bu sunumda amacım, E. H. Carr’ın 20 Yıl Krizi adlı eserinde ortaya koyduğu realist-idealist ikiliği üzerinden Ahmet Davutoğlu’nun dış politika anlayışına yansıyan idealizmi ve bunun sonuçlarını, Suriye krizi özelinde tartışmaktır.

Arap Baharının başlangıç aşaması, dönemin dışişleri bakanı Ahmet Davutoğlu’nun fikirlerinin, uluslararası konjonktür ile örtüşmeye en çok yaklaştığı dönemdir. Yaklaşık olarak 2011 başından 2013 başına dek süren bu dönemde, Ortadoğu haritasında ve siyasetinde Davutoğlu’nun öngördüğü değişikliklerin hızla ve kolaylıkla gerçekleşeceğine inanılmış, özellikle Suriye konusunda bu değişimlerin önünde çok büyük somut engeller olduğuna dair uyarılar dikkate alınmamıştır. Bu dönemde Davutoğlu’nun söylemine, gücün esas kaynağının maddi kapasite değil, zamanın ruhunu kavrayan fikirler olduğu varsayımının giderek daha fazla yansıdığı görülür. Öyle ki, Suriye konusunda beklenen neticenin bir türlü alınamaması ve bundan kaynaklanan (mülteciler, sınır aşan şiddet eylemleri, Rusya ile yaşanan gerilimler vb.) sorunlar artarken, bu durum “milli politikayı benimseyip desteklemedikleri için” muhalefetin suçu olarak lanse edilmiştir. Diğer bir deyişle, sorun Suriye politikasının muarızlarının işaret ettiği -Rusya ve İran’ın Suriye rejimine devam eden desteği, Esad’ın tahmin edilenden daha geniş bir toplumsal tabana yaslanması, Batı’nın Libya’daki gibi askeri güç kullanmak konusundaki isteksizliği gibi- maddi engeller değil, “muhalefetin inançsızlığı”dır.

Bu söylem, Stratejik Derinlik başta olmak üzere Ahmet Davutoğlu’nun eserlerini dikkatle inceleyenler için bir sürpriz sayılmaz: Davutoğlu için geçen yüzyılın başında yaşanan Alman ve Japon yükselişi, tam da maddi kaynakların yokluğuna karşın medeniyet idrakinden kaynaklanan bir siyasal irade ve stratejik zihniyetin “adeta sihirli bir güç kaynağından beslenen” başarısıdır. Tarih, kim olduğunu ve niçin siyaset yaptığını bilenlerin yanındadır. Maddi unsurlar, bu bilinç ve ondan türeyen kararlılık karşısında ikinci planda kalır. Bugün gerek Suriye krizi, gerekse genel olarak Türk Dış Politikasının gittiği yönü ve bunun sonuçlarını anlam için, öncelikle bu idealizmin analizi gerekir.

Yer: Friedrich Naumann Vakfı Cumhuriyet cad. Belvu Apt. No: 107 / 2 Elmadağ - Şişli / İSTANBUL

Facebook etkinlik linki: https://www.facebook.com/events/1680289302259573/

izi ve Türkiye: Dış Politikada İdealizmin Sonuçları


Etkinlik Tarihi: 29 Ocak 2016, Cuma Saat: 19:15


© 2013 3H Hareketi. Powered by Akıl Ofisi