Etkinlikler

Negatif haklar nosyonundan yola çıkan bir liberal / liberteryen için bütün kavramlar ilk başta berrak görünür. Sahip olduğumuz haklar karşımızdakine zarar vermemeyi gerektirir, ancak bir başkasına fayda sağlamak gibi bir yükümlülüğümüz yoktur. Bu bağlamda yaşam hakkı da bir negatif haktır. Bir başkasının yaşam hakkını gasp etme hakkımız yoktur ama onun yaşaması için destek verme gibi bir zorunluluk da yoktur.

Gelgelelim, pratikte bazı çizgiler silikleşir, bu yüzden etik ve hukuki sorunlar çeşitlenmeye başlar. Bir başkasına zarar vermemek ve fayda sağlamak arasındaki çizgi her zaman bu kadar belirgin midir? Bir kişiyi öldürmek ve ölüme terk etmek arasında her zaman bir fark var mıdır? Yaşam hakkı kendiliğinden bir değere mi sahiptir, yoksa sadece insanlığın yaptığı bir sözleşmenin sonucu mudur? Bu bağlamda kürtaj beden üzerinde bir tasarruf hakkı mı, yoksa yaşam hakkının ihlali midir?

Bu soruları felsefi-etik bir düzlemde tartışacağımız sunumumuza davetlisiniz.

Yer: Friedrich Naumann Vakfı Cumhuriyet cad. Belvu Apt. No: 107 / 2 Elmadağ - Şişli / İSTANBUL

Facebook etkinlik linki: https://www.facebook.com/events/889033354528909/


Etkinlik Tarihi: 18 Aralık 2015, Cuma Saat: 19:15


© 2013 3H Hareketi. Powered by Akıl Ofisi