Etkinlikler

Hepimizin bildiği üzere Çin, imparatorluk macerasını radikal devrim ve reformlarla noktalayarak (?) sosyalist bir devlet inşasına başladı. Buraya kadar aşina olduğumuzdan çok farklı bir deneyim gibi görünse de, çok uluslu imparatorlukların dönüşümü, devletçi aydınlar, zayıf sivil toplum ve uluslararası arenada kendini tanımlama sorunları bize hiç de yabancı şeyler değil. “Yapıyorlar Coni’ye göre, uymuyor Ali’ye, Veli’ye” demeyi bırakmanın ve özgürlüklerimize sahip çıkmanın önemini bir kez daha vurgulamak için, bu sefer çok uzak diyarlarla, Çin’e ilgili bir sunum dinleyeceğiz. Kuzeydoğu Asya siyasetine ilgisi Japonya’yla başlayan ve yüksek lisansını Çin ve Yabancı Politik Kurumlar üzerine yapmış olan Merve Güngör’le Çin örneği üzerinden liberal akımların gelişimi üzerine sohbet etmek isteyenleri bekleriz.

Yer: Friedrich Naumann Vakfı Cumhuriyet cad. Belvu Apt. No: 107 / 2 Elmadağ - Şişli / İSTANBUL

Facebook etkinlik linki: https://www.facebook.com/events/903053846410661/


Etkinlik Tarihi: 27 Kasım 2015, Cuma Saat: 19:15


© 2013 3H Hareketi. Powered by Akıl Ofisi