Etkinlikler

Daha özgür ve hukuki ilkeler çerçevesinde yaşayabilmek için sorulması gereken ilk soru “neden demokrasi” sorusudur.

Demokrasinin liberal demokratik devlet çerçevesi dışında; yani, küresel ve ulusalüstü çerçevede neden değer taşıdığı cevaplanması gereken başkaca önemli bir sorudur. Çoğu zaman ihmal edilen ya da cevabı zaten bilindiği düşünüldüğünden önemli görülmeyen bu sorunun yanıtlanması ile iki ayrı soru da yanıtlanmış olacaktır. Bunlar, “neden demokrasiye değer veriyoruz” ve “küresel siyasetin açmazlarına yön vermesi gereken ilkeler neden demokratik ilkelerdir” sorularıdır.

Eğer halk, tek tek bireyler ve onların tercihlerinden oluşan, kollektif bir varlık olmayan, çok farklı saiklerle hareket eden bir toplam ise “halk iradesi”nden bahsedebilir miyiz?

Yer: Friedrich Naumann Vakfı Cumhuriyet cad. Belvu Apt. No: 107 / 2 Elmadağ - Şişli / İSTANBUL

Facebook etkinlik linki: https://www.facebook.com/events/1016863825032986/


Etkinlik Tarihi: 13 Kasım 2015, Cuma Saat: 19:15


© 2013 3H Hareketi. Powered by Akıl Ofisi