Yaradılış, evrim ve Müslümanlar

  • Kubilay Atlay
  • 20 Mart 2014
  •     

Not: 3H Blog'da ifade edilen görüşler, yazarların şahsi görüşleridir.

Harvard'lı bilim adamları, üniversitelerini yıkmak isteyen bir belediye başkanı ile uğraşmak zorunda kalmadıklarından olsa gerek, Big-Bang'in, yani evrenin oluşmasına neden olan büyük patlamanın bir kaç an sonrasına ilişkin bir kanıt bulmuşlar. Bu, evrenin oluşmasına ilişkin teorilerden büyük patlama teorisine ilişkin ciddi bir kanıt sunuyor. Diğer teoriler arasında zaten bu teori çok öne çıkmıştı, bilim adamları için artık bu teori neredeyse evrim teorisi kadar kanıtlanmış bir teori. Dünyanın ve insanın varoluş serüvenine ilişkin diğer teori, her ne kadar bilim adamlarınca çok kabul görmese de şu: Eski Ahit’in (bunu ülkemizde Tevrat diye bilirler) hemen başlangıcında anlatıldığı şekil: Tam olarak milattan önce 4004 yılında 23 Ekim günü sabah saat 9'da Tanrı dünyayı (insanlar hayvanlar her şeyi) yaratmış, Bu süreç 6 gün sürmüş, 7. günde de dinlenmiş. Bu teoriyi savunanlara karbon testi ile yaşının milyonlarca yıl olduğu görülen fosilleri milyarlarca yıl yaşındaki kayaları vs. gösterdiğinizde şu cevabı veriyorlar: "Tanrı bizim inancımızı sınamak için testlerde milyon yıl yaşında görünecek o fosilleri ve milyar yıl yaşında görülecek o kayaları da yarattı ve gömdü. Bunlar hep bizim için sınavdır".

Müslümanlardan bu teoriyi kuvvetle savunan, neyse ki, pek kimse yok. Bu teori Müslümanların savunması için iki yönden zayıf:

1. Müslümanlar hali hazırdaki Tevrat’ın bozulmuş olduğuna inanırlar.

2. Müslümanlar Tanrının (Allah) omnipotent (Kadiri mutlak) olduğuna inanırlar. Tanrının bir şeyi yaratırken zaman geçirmesine gerek yoktur. Tanrı “ol” deyince her şey olur. 6 güne ihtiyacı yoktur. Ayrıca Tanrı’nın dinlenmeye de ihtiyacı yoktur. Kaldı ki Tanrı zamandan ve mekandan münezzehtir. Bu şekilde zamanın içinde var olan, günler geçiren, dinlenen bir Tanrı inancı Müslümanlıkla uyuşmaz.

Yine de bu tarz yaradılış ve evrim teorilerini inkar eden Müslümanlarla karşılaşıyor ve üzülüyorum. (Hıristiyanlara ve Yahudilere de üzülüyorum ama onlarla pek karşılaşmıyorum)

Bir Müslüman için yağmuru Allah yağdırır. Ne zaman yağacağına Allah karar verir. Bir bilim adamı çıkıp "sular buharlaşıyor, sonra havaya gidip bulut oluyor, basınç ve ısı değişimleri nedeniyle tekrar sıvı hale dönüşüp yere iniyor" dediğinde Müslüman "saçmalama. Allah yaratıyor dedim, o kadar!" demez. "Demek ki Allah yağmuru bu şekilde bir sebepler dairesinde yaratıyor" der.

Aynı şekilde bilim adamlarının evrim teorisine ve evrenin ortaya çıkış teorisine bakışları da bu şekilde olmalıdır. Bütün kanıtlara "İslam gençliğini zehirlemeye çalışan Yahudilerin icadı" gözüyle bakmak yerine "Demek ki Allah evreni ve insanı bu şekilde yarattı" gözüyle bakmalıdırlar.

Aksi halde Hıristiyanlığın en yobaz kliğinin peşine düşmüş olurlar. O klik dünyanın yuvarlak olduğunu iddia eden bilim adamlarını öldürürken Müslümanlar 5-6 yüz yıldır dünyanın yuvarlak olduğunu biliyorlardı.

Dünyanın yuvarlak olduğunu ispat için uzaya çıkmaya veya gemiye binip hep batıya gitmeye gerek yoktu. Az bir şey matematik ve geometri bilgisine ulaşan her uygarlık bunun böyle olduğunu biliyordu.

Bugün biz dünyanın yuvarlaklığı teorisine zamanında karşı çıkmış insanlar için ne düşünüyorsak bugün evrim teorisine karşı çıkanlar için de bir kaç yüz yıl sonra öyle düşünecekler.


© 2013 3H Hareketi. Powered by Akıl Ofisi