1 Kasım 2015 Seçimleri'nde hangi parti yüzde kaç oy alır?

  • Alper Teryen
  • 30 Ekim 2015
  •     

Not: 3H Blog'da ifade edilen görüşler, yazarların şahsi görüşleridir.

Giriş

7 Haziran 2015 seçimleri öncesi ekonomik ve sosyolojik faktörlerden yola çıkarak yapmış olduğumuz oy tahmini projeksiyonu 1, özellikle AK Parti oylarını isabetli bir şekilde tahmin etmişti. Bu çalışmada da haziran ayından bu yana cereyan eden iktisadi ve siyasi faktörler ışığında önceki varsayımlarımızı güncelleyerek, 1 Kasım 2015 seçimleri öncesi hangi partinin ne kadar oy alacağını ve özellikle AK Parti’nin tek başına iktidar olup olamayacağını tahmin etmeyi hedeflemekteyiz.

Tablo 1: Haziran genel seçim sonuçları vs. Bizim tahminimiz 

Senaryo 1: Sol’un oy potansiyeli   

Önceki çalışmayı isabetli kılan belki de en önemli faktör, CHP ve HDP’den oluşan ve "sol-seküler" olarak adlandırabileceğimiz blok oyların %40’lara yaklaşabileceğini öngörmesiydi. 

Tablo 2: Türkiye'de genel seçmen eğilimi


 

Bu seçimde de sol-seküler bloktan sağ-muhafazakar cepheye oy geçişi olmayacağını ve haziran ayında yakalanan dağılımın korunacağını varsaymaktayız. Varsayımımızdaki tek değişiklik, sağ ve sol blokların kendi arasında değişimler yaşayabileceği beklentisi.

MHP’nin haziran seçimi sonrası tutunduğu uzlaşmaz tavır, sağ eğilimli seçmenin AK Parti’ye daha fazla yönelmesine neden olabilir diye düşünmekteyiz. Yakın dönemde buna benzer bir geçişi, Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı seçimlerinde MHP tabanından almayı başarmış olduğu oylardan şahit olmuştuk. Bu yüzden sağ blok içerisinde MHP’nin oy oranını, haziran seçim sonucu ile cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarından yola çıkarak hesapladığımız tahmini MHP oy oranı arasında bir yerde olacağını varsaymaktayız.

Yine Haziran 2015 seçimlerinde HDP’nin barajı geçemeyeği endişesiyle CHP seçmeninden bu partiye gittiği hesaplanan %1-1.5’lik oy oranının 2 bu seçimde yeniden CHP’ye geri geleceği varsayımıyla, Senaryo 1’e göre oy dağılımı şu şekilde ortaya çıkmaktadır:

Tablo 3: Senaryo 1’e göre partilerin oy dağılımı

Senaryo 2: Ekonomik şartların etkisi    

Önceki çalışmamızda seçmen oy tercihi ile ekonomik büyüme ve döviz kuru hareketleri arasında bir parallelik olduğunu saptamıştık. Bu faktörlere ek olarak bu çalışmaya tüketici güven endeksi değişkenini de dahil ediyoruz. 

Hazirandan bu yana IMF, 2015 yılı için Türkiye’ye yönelik ekonomik büyüme tahmini %3.3’ten %3’e düşürdü.Bunun yanında dolar/TL paritesi seçim öncesi seviyesi yılın ilk çeyreği sonunda 2.60-2.65 bandında hareket ederken, şu an bu seviye 2.90-2.95 aralığı. Tüketici Güven Endeksi ise eylül ayında tarihin en düşük seviyesi 58.5 rakamını gördükten sonra ekimde toparlanarak 62.8’e yükseldi.  

Tablo 4: AK Parti oy oranı vs. Ekonomik büyüme oranları

Tablo 5: AK Parti oy oranı vs. Reel efektif döviz kuru

Tablo 6: AK Parti oy oranı vs. Tüketici Güven Endeksi

Özetle, tarihsel veriler bize ekonomik gidişattaki olumsuz trendin normal şartlar altında AK Parti’ye daha fazla oy kaybettirmesine sebep olabileceğini ortaya koyuyor. Bu bağlamda, senaryo 2’de AK Parti için hesapladığımız oy oranı %39.4. Diğer partilerin oy oranını, haziran seçimlerini baz alarak hesapladığımızda ortaya şöyle bir dağılım çıkmakta:

Tablo 7: Senaryo 2’ye göre partilerin oy dağılımı

Senaryo 3: AK Parti’nin alabileceği maksimum oy oranı

2015 genel seçimleri sonrası kalıcı bir hükümet kurulamaması ve ülke içerisinde baş gösteren güvenlik sorunlarının yaratmış olduğu siyasal ve ekonomik belirsizlik, özellikle sağ seçmenin bu seçimde AK Parti’de konsolide olabileceği algısını güçlendirmekte.4 

Bu algının haklı çıkması durumunda,  önceki iki senaryomuzdaki varsayımlarımızı AK Parti lehine geliştirerek bu bölümde AK Parti’nin istatisitiksel olarak alabileceği en çok oy oranını hesapladık. Gerek MHP’den AK Parti’ye oy geçişini cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki seviyeye çıkararak, gerekse de ekonomik gidişatın seçmen üzerindeki olumsuz etkisinin AKP adına minimuma indirildiği tabloda dahi AK Parti’nin en fazla %42.5 oy alabileceği ve 270’e yakın milletvekili ile yine tek başına iktidara gelemeyeceğini öngörmekteyiz.

Tablo 8: Senaryo 3’e göre partilerin oy dağılımı

Tablo 9: Senaryo 3 için milletvekili dağılımı

Sonuç

Sol partilerin haziran seçimindeki oy oranını koruması, sağ seçmenin AK Parti’de konsolide olma potansiyeli ve ekonomik göstergelerin seçmen üzerindeki etkisi gibi faktörlerden yola çıkarak oluşturduğumuz 3 farklı senaryoya göre partilerin oy dağılımı ortalaması şu şekilde ortaya çıkmaktadır:

Tablo 10: 3 farklı senaryo sonunda tahmin edilen oy oranı

Secimharitasi.com simülasyonuna bu oy oranlarını yerleştirdiğimizde, bu çalışma ışığında AK Parti’nin bu seçimde de tek başına iktidar kurma çoğunluğuna ulaşamayacağını tahmin etmekteyiz. Bakalım seçim sonuçları, analizimizi bu sefer de doğrulayacak mı?

Tablo 11: Çalışmanın tahmin ettiği milletvekili dağılımı

Dipnotlar

1) “2015 Genel Seçimleri'nde hangi parti yüzde kaç oy alır?”
http://www.3hhareketi.org/blog/2015-Genel-Secimlerinde-hangi-parti-yuzde-kac-oy-alir-221/

2) “CHP oyları HDP’den çok  MHP’ye gitmiş”,
http://www.diken.com.tr/chp-oylari-hdpden-cok-mhpye-gitmis/

3) “IMF Türkiye için büyüme tahminlerini düşürdü”
http://www.bbc.com/turkce/ekonomi/2015/10/151005_turkiye_imf_weo

4) “Metropoll en son seçim anketi AK Parti oy oranı ne oldu?”, http://www.internethaber.com/metropoll-en-son-secim-anketi-ak-parti-oy-orani-ne-oldu-1482417h.htm


© 2013 3H Hareketi. Powered by Akıl Ofisi