Neden Gezi Parkı'ndayız

  • 04 Haziran 2013

3H Hareketi olarak Gezi Parkı’ndaki oturma protestosuna polis müdahelesiyle başlayan ve tüm ülkeye sıçrayan eylemlere neden destek verdiğimizi ve neden meydanlarda şiddete başvurmadan barışçıl yollarla Erdoğan’ın şahsında hükümetlere itirazlarını dile getiren insanlarla beraber hareket ettiğimizi kısaca belirtmek isteriz.

İlk olarak, polis şiddetine karşı tutarlı çizgimizin tekrar altını çizmek isteriz. 2010 yılında buna karşı yaptığımız eylemin üzerinden üç yıl geçtikten sonra polis şiddetinin böylesine ilk kez toplum ve siyaset düzeyinde tartışılıyor oluşu bizler için umut vericidir.

Eylemlere verdiğimiz desteğin ikinci temel motivasyonu ise özgür toplum idealine olan inancımızdır. Siyasetin askeri vesayetten kurtuluşu hiç kuşkusuz bu ideal yönünde atılmış bir adımdı. Özgür topluma doğru atılacak diğer adımlar ise sosyal, siyasal ve iktisadi hayatta devlet iktidarının sınırlandırılması olacaktır. Eylemlerin siyasi ve sosyal alanlarda taşıdığı potansiyelleri görmekteyiz.

Liberal fikriyat ve şahsi tecrübeler iktidarı sınırlanmamış devletin yozlaşmaya meyilli olduğuna ve birey özgürlüklerinin aleyhine işlediğine işaret etmektedir. Hakikaten de iktidar erkinin Erdoğan’ın şahsında merkezileştiğini ve bunun otoriter eğilimlere yol açtığını gözlemlemekteyiz. Sandıktan çıkan oyların yarısına ve meclisin çoğunluğuna sahip olan bir parti liderinin söylem düzeyinde otoriter/paternalist eğilimler göstermesi ve pratikte de sahip olduğu meclis çoğunluğuna dayanarak birey özgürlüklerini kısıtlamayı meşru görmesi iktidarın yozlaşmaya başladığına işarettir.

Bu temel sorun devlet iktidarının doğasına içkindir. İktidarların sınırlandırılmadığı demokrasiler John Stuart Mill’in ifadesiyle “çoğunluğun zulmü”ne dönüşebilirler. Özgür toplumlarda en küçük azınlık, bireydir. Tüm bireyler eşit değere sahiptir ve tüm bireylerin özgürlükleri korunmalıdır. Birey özgürlüklerinin korunacağı garantisi periyodik seçimler değildir. Nitekim kimi zaman gelen gideni aratabilir.

Yazıp çizmek birey özgürlükleri için politika yapım sürecini etkilemenin başka bir yoludur. Ancak etkili olabilmek için paydaşların görüşlerine duyarlı bir yönetişim mekanizması gerekir. Danışmanlarını bile dinlemeyen ve tek başına karar veren Erdoğan’ın politika yapım sürecine nüfuz edebilmenin etkili yolunun bu olmadığı aşikardır. Entelektüel faaliyet mevcut durumda değişimi birinci elden etkilemenin yolu değildir.

Liberal demokrasilerde siyaset yapmanın başka bir meşru yolu bulunmaktadır. O da barışçıl protesto özgürlüğüdür. Çoğunlukla barışçıl olmayı başarabilmiş eylemler de bu hakkı kullanmaktadır. Bu hakkı desteklemenin yanı sıra, sosyal alanda devlet müdahelesini sınırlandırmaya yönelik dile getirilen talepler, 3H’nin özgürlükçü çizgisiyle uyuşmaktadır. Taleplerin bu yönde olduğu olayları yakından takip eden birçok siyaset bilimci, gazeteci ve politikacı tarafından da paylaşılmaktadır.

Barış süreci gibi umut verici gelişmelerin yanında, son zamanlarda yaşanan illiberal politikalar ve açıklamalar, bu değişimi başka meşru yollarla aramanın zamanı geldiğini göstermiştir. Hayata, özgürlüğe, sağlığa ve mülkiyete kasteden sivil devlete karşı direnmenin liberaller için bir haktan ziyade görev olduğunu söyleyen John Locke’tur. Henry David Thoreau’nun liberteryen sivil itaatsizlik eylemi özgürlükçü düşünce tarihi açısından biz liberallere aktivizmde yol göstericidir.

Elbette, seçimler, iktidarın el değiştirebileceği tek meşru mekanizmadır. Ancak iktidar el değiştirdikçe veya aynı kişiler üst üste seçim kazandıkça iktidarlarının zaman zaman törpülenme ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Eylemlerin törpüleyici gücü aşikardır. “Sandıkçı” demokrasiden “liberal” demokrasiye doğru güçlü bir adım atılacağının emareleri belirmeye başlamıştır. [bkz. ] Sıkça dile getirilen basın özgürlüğü mevzusu da daha görünürlük kazanmış ve medya iç hesaplaşmaya sürüklenmiştir. [bkz.]

Eylemlerin başlattığı sürecin daha olumlu sonuçlara gebe olmasını diliyor, barışçıl kaldığı sürece eylemlerden birtakım gerekçelerle korkmanın yersiz olduğunu düşünüyoruz. 3H Hareketi olarak tüm liberal dostlarımızı bu süreçte aktif rol almaya davet ediyoruz. İnanıyoruz ki ancak o zaman özgür toplum ideali bir hayal olmaktan çıkabilir.

Kamuoyuna duyurulur. 
Özgürlükle, 3H Hareketi 


© 2013 3H Hareketi. Powered by Akıl Ofisi