3H Hareketi kurulduğu günden beri demokrasi ve hukukun üstünlüğünden taraf olmuştur. Bir liberal sivil toplum kuruluşu olarak darbelere karşı çıkmakta tereddüt dahi etmemiştir ve etmeyecektir.

3H Hareketi olarak, 15 Temmuz akşamı hak ve özgürlüklerimize yapılan bu örgütlü saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Demokrasiye sahip çıkan tüm kurum ve kuruluşlarla dayanışma içinde olduğumuzu kamuoyuna bildiriyoruz.

Darbecilerin FETÖ adı verilen örgüte mensup olan kişiler olduğu kamuoyuna yansıyan ifadelerden edindiğimiz bilgidir. Umuyoruz ki soruşturmanın hukuk kuralları çerçevesinde genişletilmesiyle birlikte darbe girişiminde rol alan tüm bileşenler de ortaya çıkacaktır. 

Bu süreçte darbecilerin temel hedeflerinden olan hukuk devletine ve hukukun üstünlüğüne her zamankinden daha fazla sahip çıkılması gerektiğini hatırlatmayı sorumluluk addediyoruz. Darbecilerin en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etmekle birlikte, mevcut soruşturmalarda suçlu/suçsuz ayrımının dikkatle gözetilmesi ve soruşturmaya muhatap olan vatandaşların adilce yargılanması başarıyla korunan demokratik sistemin en önemli gereklerindendir.

Demokrasinin hiçbir sebeple kesintiye uğramadığı ve bireysel hak ve özgürlüklerin öneminin kavrandığı bir Türkiye'de yaşamak dileğiyle.

Kamuoyuna saygılarımızla.


© 2013 3H Hareketi. Powered by Akıl Ofisi