#DadıDevletİstemiyoruz

  • 22 Haziran 2016

Dünyanın en özgürlükçü ülkelerinde bile dahi devletler bireylerden daha sorumluluk sahibi olduğuna inanma eğiliminde. Türkiye'de ise "devlet baba" algısıyla bu durum daha da aşırı boyutlara varmış durumda. Sigara ve alkol tüketicileri aşırı vergilerle adeta suçlu muamelesi görüyor; alkollü içkilere getirilen reklam yasakları şarap tadım etkinliklerini dahi yapılamaz hale getiriyor. Devletin tanımladığı bir "genel ahlak" çerçevesinde pornografi yasaklanıyor ve RTÜK kanallar üzerinde tahakküm kuruyor. Bu satırlara sığmayacak daha sayısız düzenlemeyle bireyler hayatlarını devletin gölgesinde yaşamak zorunda kalıyor. 

Liberaller olarak reşit bireylerin kendi adlarına karar verme hakkı olduğuna ve bireylerin seçimlerinden doğacak zararların tek sorumlusunun kendisi olduğuna inanıyor ve devletlerin kendilerine atfettiği babalık görevini reddediyoruz. Devletin görevi, bireyleri kendilerinden korumak değildir. #DadıDevletİstemiyoruz #‎NannyState‬ #NoNannyState


© 2013 3H Hareketi. Powered by Akıl Ofisi