Devletin görevi hakemliktir.

Devlet vatandaşlarına  kural dayatmaz, zorlama yapmaz, başka bir dünya görüşü empoze etmez.

Hür  ve eşit olarak yasalarla korunan vatandaşlarının yaşam tercihleri ve dünya görüşleri karşısında hakemlik görevini yerine getirir.  

Laiklik bu görevin güvencesidir. Devletin tüm inanç ve felsefî görüşlere eşit mesafede durmasını sağlar. Hukuk kurallarının ve idari uygulamaların meşruiyetini inançlar üzeri olması laik bir devlet ile mümkündür. Laik bir devlet, çoğulculuğun gözetilmesini ve her vatandaşın eşit haklarla katılacağı kamusal müzakere süreçlerinin etkin çalışmasını sağlar. 

Rejimin teokratik temellere dayandırılma girişimlerine karşı, hukukun üstünlüğünün tanındığı, demokratik bir ülke için hürriyeti, hukuku ve hoşgörüyü savunmaya devam edeceğiz.


© 2013 3H Hareketi. Powered by Akıl Ofisi