"Bir düşüncenin toplumun geniş kesimlerince paylaşılmaması ve bu düşüncenin şok edici ve kırıcı olması halinde dahi ifade hürriyeti korunmalıdır, o kadar ki ifade hürriyetinin en iyi kullanımı da bu tür düşüncelerin ifadesidir.”

Terminiello v Chicago (1949)

İfade hürriyeti; bireyin hayat, hürriyet ve mülkiyet hakkının korunması ve savunulmasının temelidir. Bu nedenle geçtiğimiz günlerde yayınlanan “Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisinin içeriğinden bağımsız olarak, gözaltı kararlarına yol açmasını kaygı verici buluyoruz.

3H Hareketi olarak fikirlerin serbestçe ifade edilebildiği toplumların gelişebileceğine inanıyoruz. Biliyoruz ki fikirlerin eleştirilmesi demokrasinin işlerliğinin bir kanıtı olurken, fikirlerin sansürlenmesi ise otoriter yönetimin pekiştiğinin göstergesidir.

Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatlarında da yukarıdaki ifadenin sabit olduğunu göz önüne alarak bu gibi gözaltıların AB üyelik hedefi olan bir ülkede yeri olmadığı kanaatindeyiz.

Açık toplumlarda, akademisyenlerin birincil özelliği fikir ve ifade özgürlüğünü temel enstrüman edinmiş olmalarıdır. Bu kapsamda, akademisyenlere yönelik bu muamelenin uzun vadede toplumsal ilerleme yönünde doğuracağı zararlı sonuçlardan endişe duyuyoruz.

Türkiye’de, bugün yaşananların toplum içinde büyüyen tahammülsüzlüğü besleyeceğini düşünüyor ve fikirlerin serbestçe tartışılmasının imkansız hale gelmesinden kaygı duyuyoruz.


© 2013 3H Hareketi. Powered by Akıl Ofisi