Metal-İş Sendikası'nın yaptığı grevin "milli güvenliği bozmak" gibi keyfi gerekçelerle yasaklanmasını kınıyoruz.

Bireyler arasındaki ilişkilere devletin keyfi gerekçelerle yaptığı müdahaleler hiçbir şekilde kabul edilemez.

İşçilerin emeklerinin karşılığı ancak serbest piyasada belirlenebilir. Emeğinin hak ettiği değeri bulmadığını düşünen bireyler istediği zaman piyasadan çekilebilirler. Buna karşılık hiç kimse kabul etmediği fiyattan mal satın almaya zorlanamayacağı gibi, yüksek işçi ücretleri ödemeye de zorlanamaz. Vermeye razı olduğundan daha fazla ücret isteyen işçiyle anlaşamadığı durumda işverenler de o işçileri çalıştırmak zorunda değildir. Bu yüzden işverenin lokavt hakkını desteklediğimiz gibi işçilerin de grev hakkını destekliyoruz. İşçi ve işverenlerin diğer bütün bireyler gibi serbest piyasa ortamında, gönüllülük esasına dayanarak anlaşabileceklerine inanıyoruz.

3H Hareketi olarak, hükümeti grevi yasaklama kararından geri adım atmaya ve tarafları ücretlerin belirlenmesinde serbest piyasaya güvenmeye davet ediyoruz.


© 2013 3H Hareketi. Powered by Akıl Ofisi