34 CİNAYET, 0 CEZA

  • 28 Aralık 2014

Devletlerin çizdiği yapay sınırları aşmak gibi büyük bir "suç" (!) işlediği için "kaçakçı" olarak anılan 34 sivilin katillerinin hâlâ yargılanmamasının hesabını soruyoruz.
Katil devlet olduğu zaman cinayetlerin "zayiat" sayılmasının hesabını soruyoruz.
Cinayetlerin, katliamların aydınlatılmasını, suçluların cezalarını çekmesini istemenin teröristlik sayılmasına aldırmayıp, üç yıl sonra hâlâ hesap soruyoruz.
Hesap sormayı ve hesap vermeyi bilmeyen tüm devlet kurumlarından hesap soruyoruz.

Katliamdan sonra mağrur devlet, olayı örtbas etmek için verdiği "sus payı"ndan sonra üç yıldır vatandaşlarından özür dilemeye dahi tenezzül etmedi. 
Her şeyden önce "hayat" diyen bizler, devletin bütün unutturma ve örtbas etme çabalarına rağmen, Roboski'de işlenen suçu hatırlamaya ve hatırlatmaya, faillerin yargılanması için çağrı yapmaya ve hukuka sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Bu yara kabuk bağlamadı,
Unutursak kalbimiz kurusun.


© 2013 3H Hareketi. Powered by Akıl Ofisi