36 yıl geçti. Elde edilmiş tüm deliller “devlet sırrı” zırhıyla korumaya alınınca, 36 yıldır katliamın hesabı verilmedi. Olaya adı karışanların birçoğu yargılanmadı, yargılananların cezaları hafifletildi.
Öncesinde ve devamında çevre illerde yaşanan çatışmalar ve katliamlar nedeniyle bölgede yaşayan Aleviler göç etmek zorunda kaldı.

Olaylarda adı geçen devlet görevlilerinin hiçbiriyle ilgili hiçbir soruşturma açılmadı.

İnsanların katledilmesinin devletin,iktidar sahibi bir avuç insanın, yararına mı zararına mı olduğuna göre değerlendirildiği ülkemizin geçmişi, bugünkü karanlığın da sebebi.
Maraş ile ilgili devlet sırlarının açıklanması için yeterince geç kalındı.

Devlet sırları ifşa edilsin;
Katiller meclise değil, hapse girsin!


© 2013 3H Hareketi. Powered by Akıl Ofisi