Her türlü hukuksuzluğunu "sivil siyasetin korunması" zırhı arkasına saklamaya çalışan iktidarın sivil siyasete müdahalesi kesilmiyor. Seçim dönemlerinde partilerin afiş ve pankartlarını indirten iktidar, 17 Aralık günü çirkin yüzünü tekrar gösterdi.

Liberal Demokrat Parti'nin kendi binasına astığı hiçbir suç unsuru içermeyen afiş, binaya izinsiz giren polisler tarafından hiçbir sebep gösterilmeden indirildi. Afişi asanların polise teslim edilmesi istendi. 
 
3H Hareketi olarak, Gezi'nin yıldönümünde aynı binaya astığımız "Korkmayın" afişi de aynı hukuksuz müdahalelere maruz kalmıştı.

Asli görevi suçu engellemek olan polis, haneye tecavüz ve mala zarar verme suçlarını işlemekle kalmamış, hiçbir suçu olmayan kişileri kanuna aykırı şekilde alıkoymak istemiştir.

Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin 17 Aralık afişleri de yasaklanmıştı.

Sivil siyasete, ifade özgürlüğüne ve özel mülkiyete yapılan bu saldırıları kınıyor; uğradığı bu haksızlık sebebiyle Liberal Demokrat Parti’nin yanında olduğumuzu bildirmekten gurur duyuyoruz.

3H Hareketi olarak, bu ülke özgürleşene dek aynı çağrıyı tekrarlamaya ısrarla devam edeceğiz: Korkmayın! 


© 2013 3H Hareketi. Powered by Akıl Ofisi