Özgürlüğün 8. yılı

  • 06 Aralık 2014

Birilerinin her an hayatımızı nasıl yaşayacağımızı gizli veya açıktan söylediği umutsuz bir coğrafyada, bireyin, en gerçek varlığın, bir bütünün sıradan bir parçası, bir teferruat olmadığını haykırmak kuşkusuz zordu. Oysa bizim tek talebimiz, hiçbir otoritenin bireylerin hayatlarına gölge etmemesiydi; başka ihsan istemedik.

“Gölge etme”nin, gündelik hayatın sıradan bir parçası olduğu yerde, baskıya ve tabulara rağmen özgürlüğün ideolojisini ülkenin dört bir yanında anlattık.

Ve özgürlük mücadelesinin ne kadar zorlu olduğunu en çok da tarihin rüzgarı bütün dengeleri altüst edince anladık. Tercihini otoriter odaklardan biri lehine koymaktansa, sadece ilkelerin gücüyle hareket etmek zordu. Bu ülkede özgürlüğün tek tutarlı savunusunu yapan biz liberaller, otoritenin her yükselişine "hayır" dedik.
 

Ve en önemlisi korkmadık, siz de KORKMAYIN.

Nice yaşlara 3H…


© 2013 3H Hareketi. Powered by Akıl Ofisi