Ülkemizde ahbap-çavuş kapitalizminin geldiği nokta insanı korkutuyor. Ancak ve ancak yurt savunmasında kullanılması gereken "acele kamulaştırma" kurumunu rant oluşturup bunu kontrolündeki sermaye gruplarına dağıtmak gibi gayrimeşru bir amaç için kullanan hükümet, temel hak ve özgürlüklerini korumakla yükümlü olduğu vatandaşlarının temel bir hakkı olan özel mülkiyet hakkını yok sayıyor. Kendisini kanun önünde eşit olma gibi temel bir hukuk normunun üstünde gören Kolin Grubu, müstahdemi olan özel güvenlik görevlilerine hürriyeti tahdit suçu işlenmesi için direktif verebiliyor.

Bizler, 3H Hareketi olarak, hem bireylerin mülkiyet haklarının dokunulmazlığına, hem de hukuk devletine yapılan bu saldırı ve benzerlerinin Türkiye’de liberal değerlerin günden güne geriye gitmesine sebep oluşunu vahametle izliyoruz. 3H Hareketi olarak, Yırca Mahallesi'ndeki çiftçilerin hukuk mücadelesinde tarafız ve özel mülkiyete karşı her türlü saldırıyı kınıyoruz.


© 2013 3H Hareketi. Powered by Akıl Ofisi