Soma’da onlarca insan madenlerde öldürüldü. Devletle ahbap-çavuş ilişkisi kurmuş patronların üç kuruşluk
tedbirleri almaması nedeniyle tüm Türkiye yasa boğuldu “Bu işin doğasında ölüm var” diyorlar. Türkiye’de kömür madenlerinde, Amerika’nın 2000 katından fazla ölüm var.

Çünkü bu ülkenin doğasında ölüm var.

En temel hakkımız olan yaşam hakkımızı ihlal edenleri cezalandırmak yerine, maktulleri “kutsal şehitlik mertebesine” taşıyarak sorunları çözmüş gibi göstermeye çalışanlar, fırsatçılara, zorbalara ve ahlaksızlara insanların harcanabilir olduğu mesajını veriyorlar. Devlet sadece o madende ölen işçilerin maaşlarından kestiği vergileri sömürmeyi kendine görev sayıyor. Bizimse devletin yapmasını beklediğimiz tek görev, hayatımızı ve hürriyetimizi koruması, koruyamıyorsa suçluları cezalandırmasıdır.

Bu ülkede ölenlere devletin en tepesinden, rasgele vatandaşa kadar herkes üzülür.

Ne var ki üzüntü, adalet demek değildir.


© 2013 3H Hareketi. Powered by Akıl Ofisi